Цялостна отговорност за устойчивост

AMANN Group съзнателно поема отговорност за служителите, клиентите, обществото и околната среда по целия свят. Като член на Глобалния договор на ООН, ние сме изцяло отдадени на неговите десет универсални принципа и визията за икономика, която е приобщаваща, устойчива и в полза на всички.
Като глобално активен семеен бизнес, ние сме водещи с ангажимента си да произвеждаме устойчиво, справедливо и безопасно в целия свят. Ние поемаме отговорност като работодател и произвеждаме в световен мащаб според единни високи стандарти в нашите собствени производствени обекти. Фокусираме се върху ресурсно-ефективно и екологично отговорно производство, а с продуктовите линии Lifecycle и Recycled можем да предложим на клиентите си шевни конци, които отговарят на най-високите стандарти за кръгова икономика и рециклирани материали.

AMANN Sustainability Report 2021 Teaser Video

Please accept the marketing cookies to see the video.

AMANN Sustainability
Report 2021

50 German Leaders: AMANN Group - commitment towards circular economy

Please accept the marketing cookies to see the video.

People & Community

Искаме да създадем условия за справедлива, безопасна и ценна работна среда с възможност за развитие на всеки служител по света и да се виждаме като част от местната общност в различните локации.
Ние поемаме отговорност като глобален работодател: нашите 2500 служители с 35 различни националности са наети от AMANN и работят според европейските стандарти в производствените ни и търговски компании по целия свят. Основата за нашето сътрудничество е „Етичният кодекс на AMANN“.

Climate & Environment

При подбора на суровини и тяхната обработка в нашите производствени обекти ние искаме непрекъснато да намаляваме въздействието си върху околната среда и климата и по този начин да работим все по-отговорно.
Активното управление на околната среда, енергията и отпадъците, което непрекъснато се подобрява, е съществена част от нашата стратегия за устойчивост на AMANN. За това ние разчитаме на единни сертифицирани производствени процеси по целия свят. Това гарантира, че едни и същи стандарти се прилагат навсякъде - независимо дали са в Чехия, Бангладеш, Китай или Германия.

Products & Lifecycle

Ние работим за затваряне на цикъла на суровини и продукти, и по този начин установяваме устойчиви стандарти в нашите производствени обекти по целия свят.
Искаме да допринесем за опазването на околната среда и климата и непрекъснато да правим нашите продукти и производство по-устойчиви. Висококачествените продукти също трябва да се понасят добре от околната среда – това е нашата максима. Продуктите от линията Lifecycle са Cradle to Cradle Certified® Gold и са предназначени за затворен цикъл на производство, а шевните и бродировъчни конци на AMANN от линията Recycled са направени изцяло от рециклирани материали.

Научете повече

Supplier Responsibility

Искаме да изпълним корпоративното си задължение за грижа във веригата ни на доставки и да набавяме суровини според социалните и екологични критерии. Заедно с нашите доставчици искаме да поемем отговорност и да работим заедно като партньори.
Прозрачността, партньорството, както и социалната и екологичната отговорност във веригата за доставки са изключително важни условия за нас.

Ангажираност на AMANN Group към препоръките на Глобалния договор на ООН

AMANN взе отговорно решение да влезе в Глобалния договор на ООН. Нашата амбиция е не само да бъдем пионери по отношение на висококачествените и усъвършенствани продукти, но и в дейности, ориентирани към природосъобразността. С успешното разработване на иновативни конци, ние активно допринасяме за опазването на околната среда и ресурсите за бъдещите поколения. 

Прочетете нашия доклад за устойчивост, за да научите повече за ангажимента ни към Глобалния договор на ООН и целите за устойчиво развитие.

Научете повече

A RACE WE CAN WIN – AMANN принадлежи към ТОП 50 лидери на ООН за устойчивост и климат

Please accept the marketing cookies to see the video.

Очакваме да се свържете с нас.

Контакти

AMMAN produkuje nici szwalnicze i przędzę do wielu zastosowań już od 1854 roku. Produkty AMMAN są wykorzystywane nie tylko w branży tekstylnej. Od nici do skóry po nici szwalnicze dla sektora samochodowego (nici szwalnicze do elementów systemu bezpieczeństwa pasażerów, a także foteli i wnętrza): gama produktów AMANN uwzględnia szereg wymagających scenariuszy zastosowań. AMANN Group opracowuje i produkuje nici szwalnicze oraz hafciarskie we własnych fabrykach w Europie oraz Azji w ścisłej współpracy z klientami. Jako globalny gracz AMANN polega na uczciwych, zrównoważonych i bezpiecznych procesach produkcji.

Gama produktów AMANN jest szeroka i zróżnicowana. Mamy w ofercie nici odpowiadające każdym wymaganiom oraz każdej możliwej branży, od klasycznych nici szwalniczych po nici hafciarskie do wszystkich zastosowań oraz smart yarns. Zdajmy sobie sprawę z tego, że szwy muszą spełniać pewne wymagania: Powinny być wodoodporne, elastyczne, miękkie, odporne na promieniowanie UV, ognioodporne, podatne na barwienie, a także pochłaniać lub przewodzić promieniowanie podczerwone. Specjalne nici oraz przędze AMANN spełniają te kryteria.

Nici szwalnicze i hafciarskie AMANN zapewniają solidną jakość oraz funkcjonalność niezależnie od zastosowania – oferujemy produkty do użytku zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i w branży nowoczesnych technologii. Smart Yarns stają się coraz bardziej znaczącym produktem. Nici przewodzące, kompozyty i sensory to obiecujące kierunki rozwoju nici szwalniczych oraz hafciarskich firmy AMANN, a także ważne elementy innowacyjnych technologii.

Nici szwalnicze oraz hafciarskie są wykorzystywane poza obrębem segmentu tekstylnego już od wielu lat. Smart Yarns, czyli inteligentne przędze, są dziś uznawane za przyszłość nici. Inteligentne nici szwalnicze oraz hafciarskie mogą być wykorzystywane w obszarach takich jak medycyna, gdzie nici przewodzące mogą złagodzić ból, a wszyte sensory pomagają przeprowadzać istotne dla zdrowia i życia badania. Inne przyszłe wykorzystanie smart yarns obejmuje na przykład kompozyty do użytku jako włókno kompozytowe. Te inteligentne produkty, odpowiadające wyzwaniom, z jakimi będzie mierzył się rynek tekstylny już w niedalekiej przyszłości, powstają w AMANN Innovation Lab.