ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ –
ОТГОВОРНОСТ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Като глобална компания носим отговорност за клиентите, служителите, обществото и околната среда. В AMANN икономическите, социалните и природосъобразните действия са неразривно свързани. Поставяме най-високи стандарти за екологичния профил на нашите производства и оптимизираме процесите си постоянно. Това се отнася както за продуктовата ни гама, която непрекъснато разширяваме с устойчиви продукти, така и за локациите ни по целия свят: гарантираме еднакво високо качество в световен мащаб за природосъобразно и безопасно производство.

AMANN Sustainability
Report 2021

A RACE WE CAN WIN – AMANN принадлежи към ТОП 50 лидери на ООН за устойчивост и климат

Please accept the marketing cookies to see the video.

AMANN
KPIs

Природосъобразна продуктова гама

AMANN Group е първият доставчик на шевни конци в света, който получи награда Cradle to Cradle Certified™ Gold за новата си продуктова линия LIFECYCLE. Продуктите, сертифицирани от Cradle to Cradle®, са проектирани за пълно компостиране или рециклиране на единични материали и позволяват последователно управление на рециклирането в затворен цикъл, при което не се образуват отпадъци. Шевните и бродировъчни конци AMANN от линията RECYCLED са произведени от 100% рециклирани материали.

Научете повече

Живеем природосъобразно от 1854

Екологичното, социално мислене и действие са вградени в нашата ДНК. Освен законовите изисквания, сме обвързани и със стандартите на нашия Етичен кодекс, който определя основните ни принципи на поведение. Те са решаващи за действията, предприети от ръководството и служителите в ежедневния ни бизнес, а също така се прилагат и за нашите доставчици и партньори. Целта ни е да постигнем максимално устойчиво и ефективно производство. Важна стъпка по пътя към тази цел е навременното намаляване на потреблението на ресурси, както и разработването на нови екологично чисти и „интелигентни“ конци.

Ангажираност на AMANN Group към препоръките на Глобалния договор на ООН

AMANN взе отговорно решение да влезе в Глобалния договор на ООН. Нашата амбиция е не само да бъдем пионери по отношение на висококачествените и усъвършенствани продукти, но и в дейности, ориентирани към природосъобразността. С успешното разработване на иновативни конци, ние активно допринасяме за опазването на околната среда и ресурсите за бъдещите поколения. 

Прочетете нашия доклад за устойчивост, за да научите повече за ангажимента ни към Глобалния договор на ООН и целите за устойчиво развитие.

Научете повече

Признателността към нашите служители е най-важният ни приоритет

В световен мащаб успехът на нашата компания е гарантиран от 2500 служители. С Етичния кодекс на AMANN ние се ангажираме да спазваме най-високите морални стандарти. Един от нашите принципи е, че всеки служител на AMANN трябва да има трудов договор, независимо от държавата, в която е нает. Контролираме условията на здраве и безопасност на труда еднакво по целия свят, тъй като производствата ни работят в съответствие с европейските стандарти. AMANN си сътрудничи с местни лекари и болници, за да гарантира качествено здравно обслужване на служителите във всички производствени обекти.

Стандартизираните процеси гарантират устойчиво и природосъобразно производство

В AMANN прилагаме активно управление на енергията и отпадъците от много години. Следваме глобална стратегия за опазване на околната среда и климата. Процесите ни са сертифицирани така, че е гарантиран един и същ стандарт във всички наши обекти по целия свят. Във всички предприятия постоянно наблюдаваме производствените процеси и потребление, за да можем да гарантираме тяхната непрекъсната и устойчива оптимизация. Поставили сме си предизвикателството да намалим употребата на прясна вода в процесите ни по целия свят, в идеалния случай до нула. Наред с много оперативни мерки следваме и темата за устойчивостта стратегически, и се опитваме да инициираме нови природосъобразни решения, като пилотни проекти с външни партньори и да ги прилагаме всестранно.

Очакваме да се свържете с нас.

Контакти

AMMAN produkuje nici szwalnicze i przędzę do wielu zastosowań już od 1854 roku. Produkty AMMAN są wykorzystywane nie tylko w branży tekstylnej. Od nici do skóry po nici szwalnicze dla sektora samochodowego (nici szwalnicze do elementów systemu bezpieczeństwa pasażerów, a także foteli i wnętrza): gama produktów AMANN uwzględnia szereg wymagających scenariuszy zastosowań. AMANN Group opracowuje i produkuje nici szwalnicze oraz hafciarskie we własnych fabrykach w Europie oraz Azji w ścisłej współpracy z klientami. Jako globalny gracz AMANN polega na uczciwych, zrównoważonych i bezpiecznych procesach produkcji.

Gama produktów AMANN jest szeroka i zróżnicowana. Mamy w ofercie nici odpowiadające każdym wymaganiom oraz każdej możliwej branży, od klasycznych nici szwalniczych po nici hafciarskie do wszystkich zastosowań oraz smart yarns. Zdajmy sobie sprawę z tego, że szwy muszą spełniać pewne wymagania: Powinny być wodoodporne, elastyczne, miękkie, odporne na promieniowanie UV, ognioodporne, podatne na barwienie, a także pochłaniać lub przewodzić promieniowanie podczerwone. Specjalne nici oraz przędze AMANN spełniają te kryteria.

Nici szwalnicze i hafciarskie AMANN zapewniają solidną jakość oraz funkcjonalność niezależnie od zastosowania – oferujemy produkty do użytku zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i w branży nowoczesnych technologii. Smart Yarns stają się coraz bardziej znaczącym produktem. Nici przewodzące, kompozyty i sensory to obiecujące kierunki rozwoju nici szwalniczych oraz hafciarskich firmy AMANN, a także ważne elementy innowacyjnych technologii.

Nici szwalnicze oraz hafciarskie są wykorzystywane poza obrębem segmentu tekstylnego już od wielu lat. Smart Yarns, czyli inteligentne przędze, są dziś uznawane za przyszłość nici. Inteligentne nici szwalnicze oraz hafciarskie mogą być wykorzystywane w obszarach takich jak medycyna, gdzie nici przewodzące mogą złagodzić ból, a wszyte sensory pomagają przeprowadzać istotne dla zdrowia i życia badania. Inne przyszłe wykorzystanie smart yarns obejmuje na przykład kompozyty do użytku jako włókno kompozytowe. Te inteligentne produkty, odpowiadające wyzwaniom, z jakimi będzie mierzył się rynek tekstylny już w niedalekiej przyszłości, powstają w AMANN Innovation Lab.