Първият доклад за устойчивост на AMANN - прочетете сега

Скъпи партньори и клиенти,

Екологичното, социално мислене и действие са вградени в нашето ДНК. Като глобална компания AMANN поема отговорност към клиентите, служителите, обществото и околната среда.

Немската мрежа Global Compact Network описва Глобалния договор на ООН като „най-голямата и важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Базирайки се на 10 универсални принципа и целите за устойчиво развитие, тя преследва визията за приобщаваща и устойчива глобална икономика в полза на всички хора, общности и пазари - днес и за в бъдеще.“

С удоволствие публикуваме нашия първи доклад за устойчивост днес:

AMANN Sustainability Report (English)
AMANN Sustainability Report (German)

AMANN Group