Podporujeme talenty a vytváříme příležitosti

Podporování mladší generace je pro nás důležitým úkolem, odpovědnost v oblastech
vzdělávání a vědy chápeme jako investici do budoucna. Proto poskytujeme v AMANN různé možnosti podpory,
mimo jiné vzdělávací partnerství a různé formy stipendií.

 

Spolupráce v oblasti vzdělávání

Osobnostní rozvoj potřebuje příležitosti – my v AMANN dáváme žákům možnost, aby se brzy zorientovali a rozvíjeli. Díky spolupráci v oblasti vzdělávání s regionálními školami získají žáci první náhled do světa práce, mohou se podrobně informovat a navazovat kontakty. Partnerství nám dnes pomáhají nacházet zaměstnance na zítra.

Stipendium v Německu

V rámci stipendia v Německu podporujeme studující s výbornými výsledky a sociálním úsilím. Přitom se nejedná jen o finanční podporu. Také vzájemné kontakty s jinými stipendisty a osobní kontakt s příslušnými odbornými odděleními v AMANN jsou součástí našeho příspěvku.

SEWING

Sbírat zkušenosti bez rodičů, zažít vzrušující výměnu a získat náhled do cizích životních zvyklostí – tyto možnosti nabízí náš program SEWING. Po dobu dvou až tří týdnů mohou děti zaměstnanců ve věku od 15 do 20 let žít v rodinách jiných zaměstnanců v zahraničí a tak brzy získat náhled do jiných kultur a způsobů života. Prohlídka příslušných výrobních závodů AMANN doplňuje celý program.

Stipendium nadace Hanns A. Pielenz Stiftung

Stejné příležitosti pro všechny: Ve spolupráci s vysokou školou Hochschule Niederrhein podporuje nadace Hanns A. Pielenz Stiftung budoucí studující ze zemí Čína a Bangladéš, kteří se vyznačují obzvláště dobrými známkami. Cílem podpory je akademická životní dráha, kterou by mnoho rodin nemohlo svým dětem umožnit bez podpory. Provázanost s praxí zajišťuje integrace stipendistů do každodenního pracovního života v AMANN. Také za život daleko od domova je nadace odpovědná a poskytuje podporu.