Impressum

Informace podle odst. 5 Německý zákon o telemédiích (TMG)

Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim

Commercial Register: HRA 300309
Registration court: Registergericht Stuttgart

Reprezentováno:
Amann Beteiligungen GmbH Sitz Bönnigheim

Tento reprezentován:
Bodo Th. Bölzle, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung
Wolfgang Findeis, CFO
Peter Morgalla, COO

Commercial Register: HRB 301997
Registering court: Registergericht Stuttgart

Kontakt

Phone: +49 7143 277 0
Telefax: +49 7143 277 901 200
E-mail: service@spam_ignoreamann.com

VAT ID

Sales tax identification number according to Sect. 27 a of the Sales Tax Law:
DE 144960031

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena výše v oznámení o webu.

Řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto webových stránek podle odstavce 7, odst. 1 Německý zákon o telemédiích (TMG). Podle odstavců 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) však poskytovatelé služeb nejsou povinni trvale sledovat předložené nebo uložené informace ani hledat důkazy, které naznačují nezákonné činnosti.

Zákonné povinnosti týkající se odstranění informací nebo blokování jejich použití zůstávají nedotčeny. V tomto případě je odpovědnost možná pouze v době, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Neoprávněný obsah bude odstraněn okamžitě, jakmile se o něm dozvíme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek, proto nemůžeme za tento obsah zaručit. Poskytovatelé nebo správci odkazovaných webových stránek jsou vždy zodpovědní za svůj vlastní obsah.

V době vytvoření odkazu byly zkontrolovány odkazy na webové stránky z hlediska možného porušení zákona. V době propojení nebyl zjištěn nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných webových stránek nelze uložit bez přiměřených známek, že došlo k porušení zákona. Neoprávněné odkazy budou okamžitě odstraněny, jakmile se o nich dozvíme.

Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají německým autorským zákonům. Reprodukce, úpravy, distribuce a jakékoli použití mimo rozsah autorského práva vyžaduje písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopie těchto webových stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití.
Komerční použití našeho obsahu bez svolení původce je zakázáno.

Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na tomto webu jsou označeny jako takové. Pokud však zjistíte jakékoli porušení autorského zákona, informujte nás. Takový obsah bude okamžitě odstraněn.

Webdesign a TYPO3 programování: ECONSOR

Bismarckstr. 6
74072 Heilbronn

Fon: 0 71 31 / 12 01 45 – 1
Fax: 0 71 31 / 12 01 45 – 9

info@econsor.de
www.econsor.de