Generální ředitel společnosti AMANN Bodo Bölzle znovu zvolen prezidentem Svazu jihozápadního textilu

Na valné hromadě Südwesttextil-Verband 29. června byl generální ředitel společnosti AMANN Bodo Th. Bölzle jednomyslně znovu zvolen prezidentem na další tři roky. Devětapadesátiletý manažer se ve svazu zaměstnavatelů textilního a oděvního průmyslu v Bádensku-Württembersku angažuje od roku 2014.

"Jsem potěšen, že jsem byl znovu zvolen a že mohu zastávat funkci prezidenta Südwesttextilu i v dalším funkčním období. Svaz stojí při svých členech v této době velkých výzev," uvedl Bölzle, zejména s ohledem na probíhající pandemii a důsledky války na Ukrajině. Kromě velkého zděšení tváří v tvář lidskému utrpení se energeticky náročný průmysl obává cenové spirály vyvolané válkou. Znovuzvolený prezident to potvrdil: "Naším apelem na politiky proto vždy bude, aby krizovou pomoc poskytovali nebyrokraticky a rychle a především aby zajistili bezpečnost dodávek v zimě." S ohledem na budoucnost a klimatickou krizi průmysl již nyní přebírá odpovědnost v oblasti životního prostředí, klimatu a udržitelnosti a intenzivně pracuje na novém vývoji. "Téma udržitelnosti budeme i nadále rozšiřovat, doprovázet a posouvat kupředu jak jako odvětví, tak jako sdružení." Aby mohl svaz těmto výzvám čelit, investuje do svých mladých talentů výstavbou nového "Texoversum" v areálu univerzity v Reutlingenu. "Chceme vytvořit platformu pro všechny, kteří se zajímají o textil, pracují, vyučují nebo bádají v tomto oboru - a to na všech věkových a kvalifikačních úrovních a také napříč oborovými hranicemi," řekl Bodo Th. Bölzle vysvětluje svou vizi.