První zpráva o udržitelnosti AMANN - přečtěte si ji nyní

Vážení zákazníci a partneři,

ekologické, sociální myšlení a jednání je zakotveno v DNA naší společnosti. Jako globální společnost AMANN rozhodně přebírá odpovědnost vůči zákazníkům, zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí.

Německá globální kompaktní síť popisuje globální dohodu OSN jako „největší a nejdůležitější iniciativu odpovědného řízení podniků na světě. Na základě 10 univerzálních principů a cílů udržitelného rozvoje sleduje vizi inkluzivní a udržitelné globální ekonomiky ve prospěch všech lidí, komunit a trhů - dnes i v budoucnosti. “

Jsme velmi rádi, že dnes můžeme zveřejnit naši první zprávu o udržitelnosti:

Zpráva o udržitelnosti AMANN (anglicky)
Zpráva o udržitelnosti AMANN (německy)