Zrównoważony rozwój -
Odpowiedzialność za ludzi i środowisko


Jako firma globalna jesteśmy odpowiedzialni za klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Ekonomiczne, społeczne i zrównoważone działania są nierozerwalnie związane z AMANN. Wyznaczamy najwyższe standardy ekologicznego profilu naszej produkcji i w sposób ciągły i zrównoważony optymalizujemy procesy produkcyjne zgodnie z najnowszą wiedzą. Dotyczy to naszej oferty asortymentu, który stale poszerzamy o zrównoważone produkty, ale także wszystkich naszych zakładów: jako odpowiedzialny gracz globalny gwarantujemy takie same wysokie standardy ochrony środowiska na całym świecie – zależy nam na zapewnieniu zawsze tak samo uczciwej, zrównoważonej i bezpiecznej produkcji.

AMANN Sustainability
Report 2021

A RACE WE CAN WIN – AMANN należy do TOP 50 liderów ONZ w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i klimatu

Please accept the marketing cookies to see the video.

AMANN
KPIs

Gama produktów zrównoważonych

AMANN Group jest pierwszym na świecie dostawcą nici szwalniczych, który uzyskał certyfikat Cradle to Cradle Certified™ Gold za nową linię produktów LIFECYCLE. Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle® są zaprojektowane do pełnej biodegradacji lub recyklingu pojedynczych materiałów i umożliwiają spójne zarządzanie recyklingiem w cyklu zamkniętym, w którym odpady w ogóle nie są wytwarzane. Nici szwalnicze i hafciarskie AMANN z linii RECYCLED wykonane są w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Czytaj więcej

Prowadzimy zrównoważony rozwój od 1854 r

Ekologiczne oraz społeczne myślenie i działanie jest zakorzenione w DNA firmy. Zgodnie z obecną definicją, zrównoważony rozwój jest tematem powtarzającym się w naszej filozofii korporacyjnej. Poza wymogami prawnymi jesteśmy również zobligowani standardami naszego Kodeksu Postępowania, który określa podstawowe, etyczne zasady postępowania. Zasady te determinują decyzje i działania podejmowane przez kierownictwo i pracowników w naszej codziennej działalności, oraz mają zastosowanie dla naszych dostawców i partnerów. Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnie zrównoważonej i wydajnej produkcji. Ważnym krokiem na drodze ku temu jest zmniejszanie zużycia zasobów w produkcji, jak również rozwój nowych przyjaznych dla środowiska i inteligentnych produktów.

Zobowiązanie AMANN Group do zasad UN Global Compact

AMANN podjął świadomą decyzję o przystąpieniu do UN Global Compact. Naszą ambicją jest nie tylko bycie pionierem w zakresie wysokiej jakości, wyrafinowanych produktów, ale także działalność w duchu zrównoważonego rozwoju. Poprzez skuteczny rozwój innowacyjnych nici i przędz, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i zasobów dla przyszłych pokoleń. Równouprawnienie społeczne i zmiany środowiskowe idą z tym w parze. Dlatego uznanie międzynarodowych standardów uważamy za rzecz oczywistą.

Przeczytaj nasz Raport Zrównoważony Rozwój by dowiedzieć się więcej o naszym zobowiązaniu wobec UN Global Compact oraz cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals).

Czytaj więcej

Uznanie dla naszych pracowników jest naszym priorytetem

Sukces naszej firmy gwarantuje 2500 pracowników  na całym świecie. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych ujmując je w Kodeksie Postępowania AMANN. Każdy pracownik otrzymuje ten dokument w swoim ojczystym języku. Jedną z naszych ważnych zasad jest zatrudnianie pracowników AMANN na umowę o pracę, niezależnie od kraju, w którym są zatrudnieni. Regulujemy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na całym świecie, bowiem wszystkie nasze zakłady produkcyjne funkcjonują zgodnie z normami europejskimi. AMANN współpracuje z lokalną służbą zdrowia, aby zagwarantować pracownikom opiekę zdrowotną we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Procesy standaryzacyjne gwarantują zrównoważoną, przyjazną dla środowiska produkcję

W AMANN od wielu lat wdrażamy aktywne zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami. Realizujemy globalną strategię ochrony środowiska i klimatu. Nasze procesy są certyfikowane, by zagwarantować ten sam standard we wszystkich zakładach produkcyjnych AMANN na całym świecie. Ponadto stale monitorujemy wszystkie procesy produkcyjne i zużycie zasobów, by zapewnić ich ciągłą i zrównoważoną optymalizację. Postawiliśmy sobie wyzwanie ograniczenia w naszych procesach zapotrzebowania na bieżącą wodę, najlepiej do zera. Oprócz wielu działań operacyjnych podejmujemy również strategiczne tematy zrównoważonego rozwoju, inicjując nowe zrównoważone rozwiązania jako projekty pilotażowe z partnerami zewnętrznymi i wdrażając je kompleksowo.

Dziękujemy za Twój kontakt z nami.

Kontakt

AMANN lives sustainability - ecological and social thinking and acting are deeply anchored in the DNA of the company. Our goal is a maximum sustainable and efficient production. An important step on the way to this goal is the near-term reduction of resource consumption in production as well as the development of new environmentally friendly and intelligent yarns.

The AMANN Group has consciously joined the UN Global Compact. With the successful development of innovative threads and yarns, we actively contribute to the protection of the environment and resources for future generations. Social justice and ecological change go hand in hand. For us, the recognition of international standards is therefore a matter of course. In our Sustainability Report you can find out more about our commitment to the UN Global Compact and the Sustainable Development Goals.

2,300 employees worldwide contribute to the corporate success of the AMANN Group. With the AMANN Code of Conduct, we have committed ourselves to adhere to the highest ethical standards. It is handed out to every employee in his or her native language. One of our principles is that every AMANN employee receives an employment contract, no matter in which country. The occupational health and safety is regulated uniformly worldwide, as our production sites are built according to European standards. At all production sites, the health care of the employees is guaranteed.

AMANN has been actively engaged in environmental, energy and waste management for years. AMANN pursues a global strategy for environmental and climate protection. The processes are certified to ensure the same standard in all our production sites worldwide. In all plants, there is a continuous monitoring of all processes and consumption in production in order to constantly and sustainably optimise them. We have taken up the challenge to reduce the fresh water consumption in our processes worldwide - ideally to zero. In addition to many operational measures, we also approach the issue of sustainability from a conceptual and strategic point of view by working with external partners to initiate new sustainable solutions as pilot projects and then implementing them comprehensively.