Nasza Odpowiedzialność –
holistyczna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój

AMANN Group w pełni świadomie przyjmuje odpowiedzialność za swoich pracowników, klientów, społeczeństwo i środowisko na całym świecie. Jako członek United Nations Global Compact jesteśmy w pełni zaangażowani w jego dziesięć uniwersalnych zasad i wizję gospodarki intergacyjnej, zrównoważonej i służącej wszystkim. Jako rodzinna firma aktywnie działająca na całym świecie, jesteśmy liderem dzięki naszemu zaangażowaniu w produkcję zrównoważoną, sprawiedliwą i bezpieczną. Bierzemy odpowiedzialność i produkujemy na całym świecie według jednolitych, wysokich standardów we własnych zakładach produkcyjnych. Koncentrujemy się na zasobooszczędnej i odpowiedzialnej ekologicznie produkcji, a dzięki naszym liniom produktów Lifecycle i Recycled możemy zaoferować naszym klientom nici szwalnicze spełniające najwyższe standardy gospodarki o obiegu zamkniętym i materiały pochodzące z recyklingu.

AMANN Sustainability Report 2021 Teaser Video

Please accept the marketing cookies to see the video.

AMANN Sustainability
Report 2021

50 German Leaders: AMANN Group - commitment towards circular economy

Please accept the marketing cookies to see the video.

People & Community

Chcemy stworzyć warunki dla sprawiedliwego, bezpiecznego i doceniającego środowiska pracy z możliwością rozwoju dla każdego pracownika na całym świecie i postrzegać siebie jako część lokalnej społeczności w naszych lokalizacjach. Jako pracodawca jesteśmy w pełni odpowiedzialni: naszych 2500 pracowników 35 różnych narodowości jest zatrudnionych przez AMANN i pracuje zgodnie z europejskimi standardami w naszych zakładach produkcyjnych i firmach handlowych na całym świecie. Podstawą naszej współpracy jest „Kodeks Postępowania AMANN”.

Climate & Environment

Przy doborze surowców i ich przetwarzaniu w naszych zakładach produkcyjnych chcemy stale zmniejszać nasz wpływ na środowisko i klimat, a tym samym działać coraz bardziej odpowiedzialnie. Aktywne zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami, które jest stale ulepszane, jest istotną częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju AMANN. W tym celu opieramy się na jednolitych, certyfikowanych procesach produkcyjnych na całym świecie. Gwarantuje to, że wszędzie obowiązują te same standardy – czy to w Czechach, Bangladeszu, Chinach czy Niemczech.

Products & Lifecycle

Pracujemy nad zamknięciem cykli surowców i produktów, a tym samym ustanowieniem zrównoważonych standardów w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie. Chcemy przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu oraz stale czynić nasze produkty i produkcję bardziej zrównoważonymi. Produkty wysokiej jakości muszą być również dobrze tolerowane przez środowisko – to nasza maksyma. Produkty z naszej linii Lifecycle mają certyfikat Cradle to Cradle Certified® Gold i są zaprojektowane z myślą o cyrkulacji, a nici szwalnicze i hafciarskie AMANN z linii Recycled są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu.

Dowiedz się więcej

Supplier Responsibility

Chcemy spełnić nasz korporacyjny obowiązek dbałości o łańcuch dostaw i pozyskiwać surowce zgodnie z kryteriami społecznymi i ekologicznymi. Razem z naszymi dostawcami chcemy brać odpowiedzialność i współpracować jako partnerzy. Zależy nam na przejrzystości, partnerstwie oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w łańcuchu dostaw.

Zobowiązanie AMANN Group do zasad UN Global Compact

AMANN podjął świadomą decyzję o przystąpieniu do UN Global Compact. Naszą ambicją jest nie tylko bycie pionierem w zakresie wysokiej jakości, wyrafinowanych produktów, ale także działalność w duchu zrównoważonego rozwoju. Poprzez skuteczny rozwój innowacyjnych nici i przędz, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i zasobów dla przyszłych pokoleń. Równouprawnienie społeczne i zmiany środowiskowe idą z tym w parze. Dlatego uznanie międzynarodowych standardów uważamy za rzecz oczywistą.

Przeczytaj nasz Raport Zrównoważony Rozwój by dowiedzieć się więcej o naszym zobowiązaniu wobec UN Global Compact oraz cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals).

Czytaj więcej

A RACE WE CAN WIN – AMANN należy do TOP 50 liderów ONZ w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i klimatu

Please accept the marketing cookies to see the video.

Dziękujemy za Twój kontakt z nami.

Kontakt

AMANN lives sustainability - ecological and social thinking and acting are deeply anchored in the DNA of the company. Our goal is a maximum sustainable and efficient production. An important step on the way to this goal is the near-term reduction of resource consumption in production as well as the development of new environmentally friendly and intelligent yarns.

The AMANN Group has consciously joined the UN Global Compact. With the successful development of innovative threads and yarns, we actively contribute to the protection of the environment and resources for future generations. Social justice and ecological change go hand in hand. For us, the recognition of international standards is therefore a matter of course. In our Sustainability Report you can find out more about our commitment to the UN Global Compact and the Sustainable Development Goals.

2,300 employees worldwide contribute to the corporate success of the AMANN Group. With the AMANN Code of Conduct, we have committed ourselves to adhere to the highest ethical standards. It is handed out to every employee in his or her native language. One of our principles is that every AMANN employee receives an employment contract, no matter in which country. The occupational health and safety is regulated uniformly worldwide, as our production sites are built according to European standards. At all production sites, the health care of the employees is guaranteed.

AMANN has been actively engaged in environmental, energy and waste management for years. AMANN pursues a global strategy for environmental and climate protection. The processes are certified to ensure the same standard in all our production sites worldwide. In all plants, there is a continuous monitoring of all processes and consumption in production in order to constantly and sustainably optimise them. We have taken up the challenge to reduce the fresh water consumption in our processes worldwide - ideally to zero. In addition to many operational measures, we also approach the issue of sustainability from a conceptual and strategic point of view by working with external partners to initiate new sustainable solutions as pilot projects and then implementing them comprehensively.