Responsabilitatea față de oameni și mediu

În calitate de companie care desfășoară activități la nivel mondial, ne asumăm responsabilitatea pentru clienți, angajați, societate și mediu.
La AMANN, acțiunile orientate spre economie, societate și durabilitate sunt indisolubil interconectate.
Lucrăm la cele mai înalte standarde privind profilul ecologic al producției și ne optimizăm continuu procesele de producție pentru a ține pasul cu ultimele evoluții în domeniu.
Aplicăm aceste standarde în toate punctele noastre de lucru din întreaga lume:
în calitate de actor global responsabil, garantăm standarde înalte egale pentru a asigura, în permanență, o producție echitabilă, durabilă și sigură.

Angajament în vederea respectării Pactului global al ONU

AMANN a ales în mod voluntar să adere la Pactul global al ONU. Rețeaua pentru Pactul Global din Germania descrie Pactul global al Organizației Națiunilor Unite ca fiind „cea mai amplă și cea mai importantă inițiativă la nivel mondial pentru o conducere corporativă responsabilă. Fiind elaborat pe baza celor 10 principii universale și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmărește viziunea de creare a unei economii mondiale durabile și favorabile incluziunii, care să le aducă beneficii tuturor oamenilor, comunităților și piețelor - în prezent și în viitor.”

Citiți raportul nostru referitor la durabilitate pentru a afla informații suplimentare cu privire la angajamentul pe care ni l-am asumat în vederea îndeplinirii Pactului global al ONU și a ODD-urilor.

Produse care nu prezintă riscuri datorită OEKO-TEX® și REACH

Produsele noastre sunt certificate în conformitate cu STANDARDUL 100 al OEKO-TEX®, iar numeroase produse sunt certificate chiar în conformitate cu cele mai stricte criterii menționate în anexa 6, ceea ce garantează faptul că nu conțin niciun fel de substanțe nocive. În plus, îndeplinim și cerințele Regulamentului european privind substanțele chimice REACH în scopul protecției sănătății umane și a mediului. Continuăm să ne îmbunătățim produsele pentru ca acestea să devină mai ecologice și mai durabile. De exemplu, atunci când fabricăm ațe de cusut impermeabile, înlocuim perfluorocarburile (PFC) dăunătoare pentru mediu cu materiale alternative compatibile cu mediul.

Producția eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor

Prin monitorizarea continuă a consumului de resurse, garantăm producția durabilă și putem atinge obiectivele privind potențialul de optimizare. La AMANN știm că a investi în eficientizarea utilizării resurselor și compatibilitatea cu mediul este a investi în viitor. Depunem permanent eforturi pentru a deveni chiar mai buni în ceea ce privește aceste aspecte. De asemenea, urmărim întregul lanț valoric, de la selectarea materiei prime până la reciclare. Acționăm în vederea protecției mediului și impunem criterii stricte; ca dovadă în acest sens, puteți vedea numărul mare de certificări obținute pentru gestionarea mediului și a energiei.