AMANN - Kỹ thuật số hóa màu sắc với DMIx Cloud

Bạn đang tìm cách để dễ dàng và nhanh chóng trong việc lựa chọn màu sắc khớp với vải? Hãy khám phá hệ thống kỹ thuật số hóa màu sắc của AMANN với DMIx Cloud. 

DMIx Cloud có chứa hơn 100.000 màu sắc của AMANN. Hệ thống với khả năng nhanh chóng chọn lựa và đề nghị màu sắc cho chỉ may hợp với màu sắc của vải, qua đó tiết kiệm thời gian của quy trình làm mẫu bằng cách chọn màu sắc tương thích nhất trong các màu hiện có. Hơn nữa, việc sử dụng hệ thống này giúp làm giảm tác động đến môi trường, vì cần ít mẫu thực tế hơn và ít vận chuyển hơn.

Hãy truy cập vào đường dẫn sau để xem quá trình chọn lựa màu sắc nhanh chóng và đơn giản như thế nào nhé!
https://youtu.be/mWIVzYnIclo