Báo cáo Bền vững của AMANN – Đã có phiên bản tiếng Trung Quốc

Kính thưa quý khách hàng và đối tác,

Tư duy và hành động vì sinh thái và xã hội luôn được lồng ghép trong triết lý hoạt động của công ty chúng tôi. Là một công ty toàn cầu, AMANN luôn ý thức phải có trách nhiệm đối với khách hàng, nhân viên, xã hội và môi trường.

Ngoài các phiên bản tiếng Anh và tiếng Đức hiện có của Báo cáo Bền vững, chúng tôi xin được giới thiệu phiên bản tiếng Trung.

Quý vị có thể tìm đọc Báo cáo Bền vững AMANN đầu tiên bằng tiếng Trung tại đây:

 

Báo cáo Bền vững của AMANN (tiếng Trung)

 

Các phiên bản tiếng Đức và tiếng Anh của Báo cáo Bền vững vẫn được cung cấp qua các đường dẫn sau:

 

Báo cáo Bền vững của AMANN (tiếng Anh)
Báo cáo Bền vững của AMANN (tiếng Đức)

 

Trân trọng

Tập đoàn AMANN