Chống thấm nước & thân thiện với môi trường: Dòng sản phẩm với phần hoàn thiện WRe mới của AMANN

Chủ đề sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường ngày càng trở nên quan trọng. Trong chương trình AMANN Road to Zero, chúng tôi đã phát triển lớp hoàn thiện WRe mới thậm chí còn thân thiện với môi trường hơn, vì sản phẩm này không chứa bất kỳ chất PFC nào. WRe là viết tắt của từ “water-repellent, eco-friendly” (chống thấm nước, thân thiện với môi trường).

Dòng sản phẩm với phần hoàn thiện WRe mới hiện có cho các sản phẩm sau:

Dòng sản phẩm WRe mới này có độ bền giặt và có thể may dễ dàng. Lớp phủ hoàn thiện không chứa PFC mới được chứng nhận theo tiêu chuẩn STANDARD 100 của OEKO-TEX®, Phụ lục 6 và có đặc tính chống thấm nước tốt nhất.