Giám đốc công nghệ thông tin toàn cầu của AMANN nằm trong Top 10 "CIO của năm 2019"

Ông Andreas Hitzig - Giám đốc công nghệ thông tin toàn cầu của Tập đoàn AMANN - đã được tạp chí công nghệ thông tin kinh doanh CIO bầu chọn là một trong 10 “CIO của năm 2019” trong khu vực “Mittelstand”. Bài báo dưới đây trình bày rõ về cách ông Andreas Hitzig chuyển đổi các quy trình trong công ty và cách ông đã lãnh đạo hướng đến tương lai (bài viết chỉ bằng tiếng Đức):

https://www.cio.de/a/amann-group-setzt-auf-moderne-planungstools-fuer-smarte-garne,3609573