Kỹ thuật số hóa màu của AMANN với DMIx Cloud

Bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng để kết hợp màu sắc?
Khám phá kỹ thuật số hóa màu của AMANN với đám mây DMIx và là một phần của cuộc cách mạng về kết hợp màu sắc.

Đám mây DMIx chứa hơn 100.000 màu AMANN. Nó cho phép kết hợp kỹ thuật số màu chỉ với vải và tăng tốc quá trình lấy mẫu bằng cách chuyển hướng đến các màu đã tồn tại. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó làm giảm tác động đến môi trường, vì cần ít mẫu vật lý hơn và vận chuyển ít hơn.

Hãy xem video sau để biết quá trình phối màu nhanh chóng và đơn giản như thế nào nhé! youtu.be/mWIVzYnIclo 


Nó chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!