Báo cáo Phát triển bền vững mới của AMANN đã ra mắt!

Chúng tôi hân hạnh thông báo là Báo cáo Phát triển bền vững mới của AMANN đã xuất bản!

Vui lòng xem video tại đây để biết thêm thông tin: https://youtu.be/EUiVVoLO8q4

Ngoài ra, Quý khách hàng cũng có thể đọc bản báo cáo đầy đủ tại đây: AMANN Sustainability Report 2021.