Phát triển nhân tài và cơ hội nghề nghiệp

Việc ươm mầm và phát triển thế hệ tài năng tiếp theo rất quan trọng đối với chúng tôi,
vì vậy chúng tôi tin rằng việc đảm nhận trách nhiệm đào tạo là một cách đầu tư cho tương lai.
Đó là lý do tại sao AMANN cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau,
bao gồm hợp tác đào tạo và các chương trình học bổng khác nhau. 

Hợp tác đào tạo

Việc phát triển nhân cách của một người cần có thời gian - vì vậy AMANN cho bạn cơ hội để trải nghiệm thực tế và phát triển bản thân ngay từ sớm. Việc sắp xếp đào tạo tại các trường học trong khu vực cho phép học sinh khám phá thế giới việc làm, thu thập nhiều thông tin và tạo mối quan hệ. Thông qua cơ hội này giúp chúng tôi tìm ra những nhân viên tài năng cho tương lai.

Học bổng Đức

Là một phần của Học bổng Đức, chúng tôi hỗ trợ những sinh viên có thành tích xuất sắc và có trách nhiệm với xã hội. Việc này không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính. Mặt khác chúng tôi còn giúp thiết lập sự kết nối với các sinh viên nhận học bổng khác và tiếp xúc với các bộ phận khác nhau của AMANN.

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM “SEWING”

Chương trình trải nghiệm “SEWING” của chúng tôi cung cấp cơ hội được trải nghiệm mà không cần sự giám sát của phụ huynh, trải nghiệm thực tế thông qua những cuộc đối thoại đầy năng động và tìm hiểu tường tận về mọi mặt của cuộc sống. Với thời gian từ hai đến ba tuần, nhân viên có con từ 15 đến 20 tuổi có thể gửi con mình đến sống với gia đình của nhân viên khác ở nước ngoài để sớm tìm hiểu về các nền văn hóa và lối sống khác nhau. Đồng hành theo đó là một chuyến tham quan các cơ sở sản xuất của AMANN tại địa điểm tương ứng.  

Học bổng từ Quỹ Hanns A. Pielenz

Cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người: Hợp tác với Đại học Khoa học Ứng dụng Hochschule Niederrhein, Quỹ Hanns A. Pielenz hỗ trợ các sinh viên đến từ Trung Quốc và Bangladesh có thanh tích học tập tốt. Mục đích của chương trình này là giúp hỗ trợ cho con đường học vấn mà nhiều sinh viên không thể theo đuổi được nếu không có hình thức hỗ trợ nào. Các sinh viên nhận được học bổng có cơ hội trải nghiệm thực tế qua việc tham gia vào cuộc sống làm việc thường nhật tại AMANN. Quỹ cũng hỗ trợ cho các bạn sinh viên có cuộc sống xa nhà.