Lifecycle i Recycled.
Zrównoważone nici szwalnicze i hafciarskie AMANN

AMANN tworzy produkty w sposób ukierunkowany, by uczynić je nie tylko bardziej zrównoważonymi, ale także bardziej przyjaznymi dla środowiska dzięki zastosowaniu wybranych surowców recyklingowych i naturalnych. Teraz AMANN wkracza także na zupełnie nowy poziom dzięki certyfikacji Cradle to Cradle®. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji Cradle to Cradle. 

Nasza linia produktów Lifecycle umożliwia naszym klientom uzyskanie obiegu materiałów technicznych lub biologicznych. Nasze nici szwalnicze i hafciarskie z linii Recycled wykonane są w 100% z wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu i jednocześnie niemal dorównują jakością naszym produktom z klasycznej oferty, na przykład pod względem wytrzymałości na zrywanie, odporności na ścieranie i szwalności.

Wykończenie naszych nici szwalniczych jest również systematycznie optymalizowane. Dla przykładu, przy produkcji hydrofobowych nici szwalniczych zastępujemy szkodliwe dla środowiska perfluorowęglowodory (PFC) alternatywami przyjaznymi dla środowiska. Nowe ekologiczne wykończenie WRe jest dostępne w niciach Saba WRe, Serafil WReOnyx WRe i Serabraid WRe. Jako firma działająca globalnie, AMANN koncentruje się również na zrównoważonych, uczciwych i bezpiecznych procesach produkcyjnych na całym świecie. Dołączyliśmy do UN Global Compact i certyfikujemy nasze zakłady produkcyjne zgodnie z Global Recycled Standard (GRS).

Linia produktów Lifecycle –
Cradle to Cradle Certified® Gold AMANN

Każdego roku na całym świecie wytwarza się około 92 miliony ton odpadów tekstylnych (źródło: Global Fashion Agenda i Boston Consulting Group 2019). Aby przeciwdziałać globalnym odpadom tekstylnym oraz by wywiązać się z naszej odpowiedzialności za środowisko, opracowujemy przędze z linii Lifecycle bazując na zasadzie spójnego, ciągłego zarządzania recyklingiem, znanego również jako Cradle to Cradle®. Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle Certified® otrzymują go na podstawie wyników osiąganych w pięciu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju: Zdrowie materiału, obiegowość produktu, czyste powietrze i ochrona klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi i glebą oraz sprawiedliwość społeczna. Produkty Cradle to Cradle® są wtórnie wykorzystywane do cykli biologicznych jako biologiczne składniki biogenne, albo stale utrzymywane w cyklach technicznych jako biogenne składniki techniczne, w związku z czym odpady nie są wytwarzane! Dlatego nici szwalnicze AMANN Lifecycle mogą być w 100% biodegradowalne lub w 100% przetworzone. Ten proces oszczędzania zasobów ma nie tylko pozytywny wpływ na środowisko, ale także na jakość produktu. Wszystkie produkty Lifecycle są certyfikowane Cradle to Cradle Certified® Gold.

Linia produktów Recycled AMANN –
wykonanych w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu

Nici szwalnicze i hafciarskie z linii Recycled wykonane są w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Produkty z linii Recycled niemal dorównują jakością swoim siostrzanym produktom ze standardowej oferty AMANN. Wszystkie nasze artykuły z linii Recycled dostępne są jako certyfikowane przez GRS. Wszystkie certyfikaty GRS można znaleźć w centrum pobierania na naszej stronie internetowej.

Wysokiej jakości nici szwalnicze i hafciarski produkowane w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby.

BEZ SZKODLIWYCH
SUBSTANCJI

Rozpuszczalniki halogenowe, związki fluoroorganiczne, takie jak PFOA / PFOS oraz inne substancje podlegające ograniczeniom zgodnie z ZDHC, nie są stosowane w naszych produktach.

Certyfikat
OEKO-TEX® 

Wszystkie produkty AMANN certyfikowane są zgodnie ze STANDARDEM 100 przez OEKO-TEX®, ponadto znaczna ich część także według dużo bardziej rygorystycznych kryteriów z Załącznika 6.

ZGODNOŚĆ
Z REACH

Przestrzegamy europejskich regulacji w kwestii substancji chemicznych  REACH, aby chronić zdrowie ludzi i środowisko.

NACISK NA
RECYCLING

W kwestii cewek na nici i opakowań opieramy się wyłącznie na materiałach nadających się do recyklingu bądź pochodzących z recyklingu.

Dziękujemy za Twój kontakt z nami.

Kontakt

The sustainable product range of the AMANN Group consists of the RECYCLED line and the LIFECYCLE line. All products from the LIFECYCLE line are Cradle to Cradle Certified® Gold and can be fully recycled. Cradle to Cradle Certified™ stands for a consistent, continuous recycling management, in which no waste is generated, since the Cradle to Cradle® products can either be returned to biological cycles as biological nutrients or can be continuously kept in technical cycles as technical nutrients. The sustainable LIFECYCLE line currently consists of Lifecycle Polyamide, the first recycled polyamide sewing thread.

 

The sustainable AMANN sewing threads and embroidery threads from the RECYCLED line are made of 100% high-quality recycled materials and have almost the same quality characteristics as the high-quality range products, e.g. in terms of breaking strength, abrasion resistance and sewability. The sustainable RECYCLED line currently consists of Saba Recycled, a polyester/polyester core spun thread made from 100% recycled PET bottles and Sabatex Recyled, a bulk yarn made from texturised polyester continuous filament, which is also made from 100% recycled PET bottles.

The finish of the AMANN sewing threads is also systematically optimised. For example, in the production of water-repellent sewing threads, AMANN replaces environmentally harmful perfluorocarbons (PFCs) with environmentally compatible alternatives. The new eco-friendly WRe finish is available for Saba WRe, Serafil WRe, and Onyx WRe. As a globally operating company, AMANN also focuses on sustainable, fair and safe production processes worldwide. Consequently, AMANN has joined the UN Global Compact and certifies its production sites according to the Global Recycle Standard.

AMANN sewing threads and embroidery threads are produced in an environmentally friendly and resource-saving way. AMANN does not use harmful substances such as halogen solvents, fluoro-organic compounds such as PFOA / PFOS and other restricted substances according to ZDHC. All AMANN products are certified according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, a large part even according to the even stricter criteria of appendix 6. Furthermore, AMANN complies with the European chemical regulation REACH for the protection of human health and the environment. Last but not least, AMANN also relies exclusively on recyclable or recycled materials for its thread carriers and packaging.