Zrównoważony rozwój i innowacje

Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszej strategicznej orientacji korporacyjnej. Grupa AMANN wyznacza standardy, jeśli chodzi o działanie w sposób ekologiczny,
społeczny i uczciwy, jednocześnie spełniając wysokie standardy jakości dla nas samych i naszych produktów. Zrównoważone innowacje są dla nas inwestycją w przyszłość i jednocześnie
minimalizacją ryzyka. Pozwala nam to aktywnie kształtować transformację.