Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation

AMANN Group jest częścią fundacji Hanns A. Pielenz, założonej przez jej imiennika w 2005 roku.
Przekazując swoje udziały na rzecz fundacji, Hanns A. Pielenz zapewnił ciągłość rodzinnego biznesu.
Fundacja non-profit jest udziałowcem Grupy AMANN i wspiera projekty z dziedziny sztuki i kultury,
nauki i badań, a także edukacji i szkoleń, zapewniający także regularne wsparcie dla regionalnych projektów i instytucji.

Szczyt młodzieży: Przyszłość mody w szkole

W dniach 26 - 27 września, szczytem dla młodzieży, poświęconym 17 celom zrównoważonego rozwoju United Nations (SDG), zakończył się projekt “FUTURE FASHION at School" (tłum. “Przyszłość mody w szkole”). W trakcie wydarzenia skoncentrowano się na tematach świadomej konsumpcji i zrównoważonych tekstyliów.

Fundacja Hanns A. Pielenz w 2018 roku sponsorowała poprzedni projekt nazwany "Global Learning" (tłum. nauka globalna). Oczywistym jest, że Fundacja Hanns A. Pielenz wspierała również szczyt młodzieży!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tworzenie tego wspaniałego i inspirującego wydarzenia!

Przeczytaj więcej na temat szczytu: News

„Future fashion at school“ odwiedza ONZ w Genewie

„Future fashion at school” (w wolnym tłumaczeniu : Moda przyszłości w szkole) jest przedsięwzięciem, które przedstawia takie zagadnienia jak “tekstylia nie naruszające równowagi ekologicznej” oraz “świadoma konsumpcja” w szkołach w Badenii-Wirtembergii. W szczególności, podkreślane są  Cele Zrównoważonego Rozwoju ( w skrócie po angielsku SGDs 2030). Od samego początku istnienia Hanns A. Pielenz Foundation wspiera „Future fashion at school”. Obecnie, grupa wybranych 31 uczniów z okręgów miast Heilbronn i Ludwigsburg odwiedziła ONZ w Genewie – ich cel : zorganizowanie Szczytu Młodzieży jako całej grupy.

Pierwsza część ich podróży stanowiła uczestnictwo w międzynarodowej konferencji. Uczniowie zostali gorąco przyjęci słowami : „Witamy naszych przyszłych liderów”. Później, przeprowadzili wywiady z wieloma pracownikami ONZ. Na koniec, mieli wspaniałą okazję spotkania Daniela Hogstan’a, zdobywcy Pokojowej Nagrody Nobla za 2017 wraz z jego organizacją pozarządową, która podnosi kwestię rozbrojenia nuklearnego. „Wierzcie w swoje wizje, stójcie w obronie lepszego świata i realizujcie je”. Z tymi słowami zachęty ze strony Daniela Hogson’a oraz wieloma budującymi doświadczeniami uczniowie wrócili z Genewy do Niemiec. Obecnie, uczniowie ci zamierzają wykorzystać swoją nowo zdobytą wiedzę i zorganizować  Szczyt Młodzieżowy, który odbędzie się we wrześniu 2019 w celu zaniesienia idei „Future fashion at school” do kolejnych szkół w Badenii-Wirtembergii.

Realschule Bobingen: czytelnia dla moli książkowych

Od wielu już lat Hanns A. Pielenz Foundation prowadzi bliską współpracę ze szkołą zawodową Realschule Bobingen. Między innymi, fundacja umożliwiła zakup tej szkole ławek, imadeł oraz zestawów do robotyki.

Obecnie, Hanns A. Pielenz Foundation wspomogła Realschule Bobingen kolejny raz. Od jakiegoś czasu szkoła myślała o zorganizowaniu sali do cichego czytania, która by zachęcała do rozwoju czytelnictwa i spędzania czasu w szkolnej bibliotece. Wraz z dofinansowaniem do zorganizowania takiego miejsca, które jest również wykorzystywane do spotkań samorządu uczniowskiego, marzenie to spełniło się.

„Globalne nauczanie” dla zrównoważonego korzystania z mody

Hanns A. Pielenz Foundation wspiera pilotażowy projekt „Globalne nauczanie” zainicjowany przez Friedrich-von-Alberti Grammar School w Bad Friedrichshall, który ma na celu uwrażliwienie uczniów z dziesięciu szkół na kwestię zrównoważonego rozwoju — jeden z 17 celów ONZ — i wspiera ich w pierwszych działaniach podejmowanych w tym kierunku.

Wiedza na temat 17 celów dotyczących zrównoważonego rozwoju zachęca uczniów do przyjrzenia się własnemu stylowi życia oraz do wejścia na ścieżkę zmiany. Temat mody jest przedmiotem celu 12, „Zrównoważonej konsumpcji”. Chodzi tu na przykład o niewiedzę konsumentów dotyczącą „łańcucha tekstylnego”. Celem jest zmotywowanie uczniów do większej odpowiedzialności za własne zachowanie i działania.

ARCHE IntensivKinder w Kusterdingen

ARCHE IntensivKinder oferuje intensywną terapię oraz dom opieki dla dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation wsparła wyposażenie nowego budynku w Kusterdingen obok Tübingen w roku 2014. W roku 2018 fundacja sfinansowała także zakup przenośnego ultrasonografu.

Mieszkańcami ARCHE są dzieci, które z powodu poważnej choroby muszą mieć stale podawany tlen. Nie mogą mieszkać z własną rodziną, gdyż wymagają intensywnej opieki medycznej. ARCHE IntensivKinder oferuje im dom, a rodzicom pewność, że ich dzieci są bezpieczne i pod dobrą, troskliwą opieką. Placówka została założona w 2007 roku przez Christiane Miarka-Mauthe oraz Sabine Vaihinger.

Fundacja Hanns A. Pielenz ufundowała wyposażenie nowego budynku ARCHE za kwotę 200 000 euro w roku 2014. Kolejna wysoka dotacja umożliwiła ARCHE otrzymanie długo wyczekiwanego przenośnego ultrasonografu w roku 2018. Dzięki temu dzieci ARCHE nie muszą podróżować do szpitali i otoczone są wysokiej jakości opieką medyczną w przytulnym i radosnym domu.

Wyposażenie placu zabaw i projektory do przedszkoli i szkół

Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation regularnie wspiera dotacjami miasta Bönnigheim, Erligheim oraz Augsburg w Niemczech. Ostatnio środki te zostały wykorzystane na zakup wyposażenia placów zabaw oraz projektorów do lokalnych przedszkoli i szkół.

Ośrodek opieki dziennej w Schlossfeld Bönnigheim otrzymał na przykład nowe wyposażenie placu zabaw, w tym zjeżdżalnie oraz drabinki, a dom dziecka w Erligheim otrzymał drewnianą kolejkę z wagonami oraz zabawkę muzyczną. Kolejne dotacje zostały przeznaczone na zakup ośmiu nowych projektorów dla podstawówki w Erligheim-Hofen. Szkoła średnia w Bobingen (placówka Augsburg) wykorzystała dotację na zakup blatów roboczych, naprawę defektów i zakup zestawów robotów.

Teatr festiwalowy Baden-Baden: „Teach the Teacher”

Od wielu lat fundacja Hanns A. Pielenz Foundation wspiera pracę dzieci i młodzieży w teatrze w Baden-Baden. W ramach projektu warsztatowego „Teach the Teacher” nauczyciele otrzymują wskazówki od artystów z całego świata dotyczące prostych sposobów na włączenie muzyki do codziennego nauczania.

Od 2014 roku fundacja Hanns A. Pielenz Foundation wspiera projekt „Teach the Teacher” jako wyłączny partner. Jakość nauczania muzycznego w szkołach jest ściśle zależna od kwalifikacji nauczycieli. Projekt „Teach the Teacher” to zaawansowany program szkoleniowy i motywacyjny dla nauczycieli muzyki, zainteresowanych nauczycieli innych dziedzin, a także uczniów szkół muzycznych. Celem jest inspirowanie nauczycieli nowymi pomysłami na ich codzienną pracę. Dzięki powiązaniu projektu z programem Teatru festiwalowego nauczyciele mogą wpleść w treść swoich zajęć istotne dzieła z historii muzyki, prace artystów międzynarodowych oraz lokalnych.

Stypendium fundacji Hanns A. Pielenz Foundation

Równe szanse dla wszystkich: Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation, we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych Hochschule Niederrhein, wspiera przyszłych studentów z Chin oraz Bangladeszu, którzy mogą pochwalić się wyjątkowo dobrymi wynikami w nauce. Celem naszego programu jest umożliwienie im podjęcia studiów, na które wiele rodzin nie mogłoby sobie pozwolić bez jakiejś formy wsparcia. Zapewniamy stypendystom doświadczenie praktyczne dzięki angażowaniu ich w codzienną pracę w AMANN. Fundacja zapewnia także wsparcie w organizacji życia z dala od domu.

Założyciel

Hanns A. Pielenz urodził się w Heilbronn 22 listopada 1939 roku. Po ukończeniu szkoły odbył staż w banku, a następnie zainteresował się przemysłem tekstylnym i podjął studia w Hohenstein Institute. Po pomyślnym ukończeniu nauki rozpoczął karierę zawodową w rodzinnej firmie Amann & Söhne GmbH & Co. KG założonej przez jego pradziadka w 1854 roku.

Jego rozległa wiedza fachowa, niestrudzone oddanie firmie oraz talent przedsiębiorcy doprowadziły go na fotel prezesa AMANN Group w roku 1968. Skutecznie zarządzał interesami firmy przez kilka dekad, aż do momentu przejścia na emeryturę w 2005 roku. Pod jego przywództwem tradycyjna firma rodzinna stała się globalną, innowacyjną grupą spółek branży tekstylnej, znaną z wysokiej jakości produktów i usług. Nawet po przejściu na emeryturę Hanns A. Pielenz pozostał w ścisłym kontakcie z AMANN Group i był cenionym doradcą oraz partnerem do dyskusji dla zespołu kierowniczego.

Jego innowacyjna siła i osiągnięcia ważne dla całego przemysłu tekstylnego to tylko niektóre z powodów, dla których w 2009 roku został uhonorowany medalem Otto Mecheels — nagrodą przyznawaną przez Hohenstein Institute za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, przemysłu i społeczeństwa.

Choć wszystko wskazuje na to, że wiódł pełne pracy życie, dla Hannsa A. Pielenza nie było to wciąż wystarczające. Gdy stał na czele AMANN Group w trakcie globalizacji firmy, zbudował w Stanach Zjednoczonych drugie imperium i został prezesem URS, firmy chłodniczej z siedzibą w Atlancie. Po raz kolejny udało mu się zbudować firmę odnoszącą sukcesy z wizją i innowacją, która pod jego przywództwem stała się jedną z największych firm chłodniczych w Stanach Zjednoczonych.

Wiele innych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych poszło w jego ślady — Hanns A. Pielenz był zawsze pełen motywacji i chęci do odkrywania nowego. Jego sukces pokazał, że miał rację. Był przedsiębiorcą z nieomylnym zmysłem biznesowym, zawsze otwartym na obiecujące pomysły i gotowym do podjęcia ryzyka i wzięcia odpowiedzialności biznesowej.

Nie tylko talent do interesów sprawił, że był on tak niezwykłym przedsiębiorcą. To także jego pasja do pracy, odwaga do próbowania nowych rzeczy, a nade wszystko szacunek, jaki okazywał innym ludziom. Był mentorem i sponsorem wielu biznesmenów i młodych przedsiębiorców, z którymi dzielił się doświadczeniem i wiedzą. Zawsze słuchał swoich pracowników, doceniał ich i szukał z nimi kontaktu. W zamian obdarzali go wyjątkowym szacunkiem i zaufaniem.

Przez wiele lat Hanns A. Pielenz był związany z przemysłem farmaceutycznym i dziedziną inżynierii medycznej. Kiedy zachorował na mielofibrozę, rozpoczął i sfinansował badania nowego sposobu leczenia tej choroby. Niestety, wyniki przyszły za późno. Wstępne testy na pacjentach były jednak bardzo obiecujące, a jego inicjatywa jeszcze przez wiele lat będzie miała pozytywne skutki. Hanns A. Pielenz zmarł 13 czerwca 2013 roku w swoim domu w Vero Beach (Floryda).