Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation

AMANN Group jest częścią fundacji Hanns A. Pielenz, założonej przez jej imiennika w 2005 roku.
Przekazując swoje udziały na rzecz fundacji, Hanns A. Pielenz zapewnił ciągłość rodzinnego biznesu.
Fundacja non-profit jest udziałowcem Grupy AMANN, obok rodziny Pielenz, i wspiera projekty w dziedzinie sztuki i kultury, nauki i badań, a także edukacji i wychowania. 
nauki i badań, a także edukacji i szkoleń, zapewniający także regularne wsparcie dla regionalnych projektów i instytucji.

Nowe boisko dla społeczności Erligheim

Fundacja Hanns A. Pielenz znacząco wsparła społeczność Erligheim w budowie małego boiska. Uroczyste otwarcie odbyło się 25 lipca 2023 r., a obecni byli na nim m.in. dyrektor finansowy AMANN Wolfgang Findeis i burmistrz Erligheim Rainer Schäuffele, którzy zainaugurowali boisko spontaniczną wymianą piłek.

Fundacja wspiera 2. szczyt młodzieży SDG w Heilbronn

Po wsparciu 1. Szczytu Młodzieży SDG w 2019 r. Fundacja Hanns A. Pielenz wsparła również 2. Szczyt Młodzieży SDG, który odbył się w dniach 19-20 lipca 2023 r. w Bildungscampus w Heilbronn. Pod hasłem "Odkryj przyszłość - kształtuj przyszłość" skupiono się na celach priorytetowych SDG 2, SDG 6, SDG 11 i SDG 12. Szczyt Młodzieży został zorganizowany na zasadzie międzyszkolnej przez uczniów Ellentalgymnasium Bietigheim, Friedrich-von-Alberti-Gymnasium Bad Friedrichshall i Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn.
Odwiedzający doświadczyli dwóch dni ekscytujących warsztatów, zajęć i imponujących występów muzycznych, tanecznych i teatralnych.
Oprócz wybranych stażystów i studentów AMANN, w wydarzeniu wzięli również udział Katja Pielenz, członek zarządu Fundacji oraz Ivo Herzog, Chief Sustainability & Innovation Officer AMANN Group.

Wsparcie programu edukacyjnego KinderKlassik Filharmonii w Mannheim

Przekazanie muzyki klasycznej dzieciom i młodzieży oraz otwarcie dostępu do muzyki to ważne zagadnienia i mocno określone cele Filharmonii w Mannheim. W ich koncertach edukacyjnych muzyka ożywa, staje się widoczna i można jej doświadczyć. Celem Fundacji non-profit Hannsa A. Pielenza jest również wspieranie sztuki i kultury oraz edukacji i wychowania. W ramach programu edukacyjnego KinderKlassik poruszane są indywidualne pytania i potrzeby dzieci, budując w ten sposób zrozumienie dla muzyki klasycznej i muzykowania w orkiestrze. Skupia się na wyobraźni młodych widzów, a nie na samym przekazywaniu wiedzy.

W tym roku Fundacja wsparła więc projekt KinderKlassik darowizną w wysokości 15 000 euro. 

Centrum opieki dziennej Habakuk w Göggingen: darowizna na rzecz ogrodu ‘przygody z naturą’

Centrum opieki dziennej dla dzieci Habakuk w Augsburgu-Göggingen zostało otwarte w 1975 roku i całkowicie przebudowane w 2014 roku. W trakcie przebudowy zmodernizowano także nową część ogrodu. Jednak stara część nie została odnowiona. W efekcie część wyposażenia placu zabaw na tym terenie ma prawie 50 lat. Dlatego pilnie potrzebna jest renowacja tego obszaru ogrodu.

Fundacja Hannsa A. Pielenza wspiera centrum opieki dziennej dla dzieci Habakuk darowizną w wysokości 10 000 euro, która zostanie przeznaczona na budowę ogrodu ‘przygoda z naturą’. Symboliczne przekazanie czeku darowizny przez Daniela Ostera, kierownika zakładu produkcyjnego AMANN w Augsburgu-Göggingen, zarządowi cenrtum nastąpiło w październiku 2021 roku.

Dofinansowanie na stałe zatrudnienie menedżera ds. integracji

Każdy powinien mieć możliwość uprawiania sportu w sposób samodzielny, bez względu na płeć, wiek lub pochodzenie, przynależność religijną czy wykształcenie, niepełnosprawność lub inne cechy indywidualne. Uczciwość we wszystkich obszarach. Włączanie i integracja osób niepełnosprawnych w sporty uprawiane amatorsko czy też profesjonalnie, wymaga zorientowanych zasad i norm sportowych oraz specjalnych programów sportowych, które powinny przynieść długofalowy efekt. 

MTV Stuttgart wywiązuje się z tej społecznej odpowiedzialności , stwarzając stałe stanowisko menedżera ds. integracji, również dzięki wsparciu Fundacji Hannsa A. Pielenza. Osoba na tym stanowisku stworzy podstawy do udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sportowych, tak aby wszystkie dzieci, zarówno z niepełnosprawnością, jak i bez niepełnosprawności, mogły doświadczyć radości ze sportu.

Wsparcie dla szkoły podstawowej Erligheim-Hofen

Celem Fundacji Hannsa A. Pielenz jest m.in. wspieranie sztuki i edukacji. Dlatego naturalnym było wsparcie prośby i przekazanie darowizny dla szkoły podstawowej Erligheim-Hofen, co umożliwiło realizację spektaklu teatralnego „Okładka książki, arkusze i napisy”. Po niezwykłym roku szkolnym, wielkim życzeniem szkoły było, aby rok szkolny zakończył się wspólnym oglądaniem ze wszystkimi uczniami edukacyjno-rozrywkowego spektaklu teatralnego o tworzeniu książki.

Fundacja przywraca historyczne dzieła sztuki do Bönnigheim

Celem fundacji jest wspieranie sztuki i kultury. Zamknięcie antycznej kolekcji pochodzącego z Bönnigheim Fritza Hagenlocher, umożliwiło fundacji pozyskanie dzieł sztuki związanych z miastem. Do wspomnianych historycznych dzieł sztuki należą: litografia AMANNA z ok. 1910 r., miecz adiutanta królewskiego Wirtembergii z ok. 1800 r., obraz Bruno Diemera z widokiem Hohenstein oraz obraz Bönnigheim autorstwa Ebnera z ok. 1820 r. Dzieła sztuki przeszły w posiadanie miasta Bönnigheim i będą eksponowane na wystawach poświęconych historii miasta.

Szczyt młodzieży: Przyszłość mody w szkole

W dniach 26 - 27 września, szczytem dla młodzieży, poświęconym 17 celom zrównoważonego rozwoju United Nations (SDG), zakończył się projekt “FUTURE FASHION at School" (tłum. “Przyszłość mody w szkole”). W trakcie wydarzenia skoncentrowano się na tematach świadomej konsumpcji i zrównoważonych tekstyliów.

Fundacja Hanns A. Pielenz w 2018 roku sponsorowała poprzedni projekt nazwany "Global Learning" (tłum. nauka globalna). Oczywistym jest, że Fundacja Hanns A. Pielenz wspierała również szczyt młodzieży!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tworzenie tego wspaniałego i inspirującego wydarzenia!

Przeczytaj więcej na temat szczytu: News

„Future fashion at school“ odwiedza ONZ w Genewie

„Future fashion at school” (w wolnym tłumaczeniu : Moda przyszłości w szkole) jest przedsięwzięciem, które przedstawia takie zagadnienia jak “tekstylia nie naruszające równowagi ekologicznej” oraz “świadoma konsumpcja” w szkołach w Badenii-Wirtembergii. W szczególności, podkreślane są  Cele Zrównoważonego Rozwoju ( w skrócie po angielsku SGDs 2030). Od samego początku istnienia Hanns A. Pielenz Foundation wspiera „Future fashion at school”. Obecnie, grupa wybranych 31 uczniów z okręgów miast Heilbronn i Ludwigsburg odwiedziła ONZ w Genewie – ich cel : zorganizowanie Szczytu Młodzieży jako całej grupy.

Pierwsza część ich podróży stanowiła uczestnictwo w międzynarodowej konferencji. Uczniowie zostali gorąco przyjęci słowami : „Witamy naszych przyszłych liderów”. Później, przeprowadzili wywiady z wieloma pracownikami ONZ. Na koniec, mieli wspaniałą okazję spotkania Daniela Hogstan’a, zdobywcy Pokojowej Nagrody Nobla za 2017 wraz z jego organizacją pozarządową, która podnosi kwestię rozbrojenia nuklearnego. „Wierzcie w swoje wizje, stójcie w obronie lepszego świata i realizujcie je”. Z tymi słowami zachęty ze strony Daniela Hogson’a oraz wieloma budującymi doświadczeniami uczniowie wrócili z Genewy do Niemiec. Obecnie, uczniowie ci zamierzają wykorzystać swoją nowo zdobytą wiedzę i zorganizować  Szczyt Młodzieżowy, który odbędzie się we wrześniu 2019 w celu zaniesienia idei „Future fashion at school” do kolejnych szkół w Badenii-Wirtembergii.

Realschule Bobingen: czytelnia dla moli książkowych

Od wielu już lat Hanns A. Pielenz Foundation prowadzi bliską współpracę ze szkołą zawodową Realschule Bobingen. Między innymi, fundacja umożliwiła zakup tej szkole ławek, imadeł oraz zestawów do robotyki.

Obecnie, Hanns A. Pielenz Foundation wspomogła Realschule Bobingen kolejny raz. Od jakiegoś czasu szkoła myślała o zorganizowaniu sali do cichego czytania, która by zachęcała do rozwoju czytelnictwa i spędzania czasu w szkolnej bibliotece. Wraz z dofinansowaniem do zorganizowania takiego miejsca, które jest również wykorzystywane do spotkań samorządu uczniowskiego, marzenie to spełniło się.

„Globalne nauczanie” dla zrównoważonego korzystania z mody

Hanns A. Pielenz Foundation wspiera pilotażowy projekt „Globalne nauczanie” zainicjowany przez Friedrich-von-Alberti Grammar School w Bad Friedrichshall, który ma na celu uwrażliwienie uczniów z dziesięciu szkół na kwestię zrównoważonego rozwoju — jeden z 17 celów ONZ — i wspiera ich w pierwszych działaniach podejmowanych w tym kierunku.

Wiedza na temat 17 celów dotyczących zrównoważonego rozwoju zachęca uczniów do przyjrzenia się własnemu stylowi życia oraz do wejścia na ścieżkę zmiany. Temat mody jest przedmiotem celu 12, „Zrównoważonej konsumpcji”. Chodzi tu na przykład o niewiedzę konsumentów dotyczącą „łańcucha tekstylnego”. Celem jest zmotywowanie uczniów do większej odpowiedzialności za własne zachowanie i działania.

ARCHE IntensivKinder w Kusterdingen

ARCHE IntensivKinder oferuje intensywną terapię oraz dom opieki dla dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation wsparła wyposażenie nowego budynku w Kusterdingen obok Tübingen w roku 2014. W roku 2018 fundacja sfinansowała także zakup przenośnego ultrasonografu.

Mieszkańcami ARCHE są dzieci, które z powodu poważnej choroby muszą mieć stale podawany tlen. Nie mogą mieszkać z własną rodziną, gdyż wymagają intensywnej opieki medycznej. ARCHE IntensivKinder oferuje im dom, a rodzicom pewność, że ich dzieci są bezpieczne i pod dobrą, troskliwą opieką. Placówka została założona w 2007 roku przez Christiane Miarka-Mauthe oraz Sabine Vaihinger.

Fundacja Hanns A. Pielenz ufundowała wyposażenie nowego budynku ARCHE za kwotę 200 000 euro w roku 2014. Kolejna wysoka dotacja umożliwiła ARCHE otrzymanie długo wyczekiwanego przenośnego ultrasonografu w roku 2018. Dzięki temu dzieci ARCHE nie muszą podróżować do szpitali i otoczone są wysokiej jakości opieką medyczną w przytulnym i radosnym domu.

Wyposażenie placu zabaw i projektory do przedszkoli i szkół

Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation regularnie wspiera dotacjami miasta Bönnigheim, Erligheim oraz Augsburg w Niemczech. Ostatnio środki te zostały wykorzystane na zakup wyposażenia placów zabaw oraz projektorów do lokalnych przedszkoli i szkół.

Ośrodek opieki dziennej w Schlossfeld Bönnigheim otrzymał na przykład nowe wyposażenie placu zabaw, w tym zjeżdżalnie oraz drabinki, a dom dziecka w Erligheim otrzymał drewnianą kolejkę z wagonami oraz zabawkę muzyczną. Kolejne dotacje zostały przeznaczone na zakup ośmiu nowych projektorów dla podstawówki w Erligheim-Hofen. Szkoła średnia w Bobingen (placówka Augsburg) wykorzystała dotację na zakup blatów roboczych, naprawę defektów i zakup zestawów robotów.

Teatr festiwalowy Baden-Baden: „Teach the Teacher”

Od wielu lat fundacja Hanns A. Pielenz Foundation wspiera pracę dzieci i młodzieży w teatrze w Baden-Baden. W ramach projektu warsztatowego „Teach the Teacher” nauczyciele otrzymują wskazówki od artystów z całego świata dotyczące prostych sposobów na włączenie muzyki do codziennego nauczania.

Od 2014 roku fundacja Hanns A. Pielenz Foundation wspiera projekt „Teach the Teacher” jako wyłączny partner. Jakość nauczania muzycznego w szkołach jest ściśle zależna od kwalifikacji nauczycieli. Projekt „Teach the Teacher” to zaawansowany program szkoleniowy i motywacyjny dla nauczycieli muzyki, zainteresowanych nauczycieli innych dziedzin, a także uczniów szkół muzycznych. Celem jest inspirowanie nauczycieli nowymi pomysłami na ich codzienną pracę. Dzięki powiązaniu projektu z programem Teatru festiwalowego nauczyciele mogą wpleść w treść swoich zajęć istotne dzieła z historii muzyki, prace artystów międzynarodowych oraz lokalnych.

Stypendium fundacji Hanns A. Pielenz Foundation

Równe szanse dla wszystkich: Fundacja Hanns A. Pielenz Foundation, we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych Hochschule Niederrhein, wspiera przyszłych studentów z Chin oraz Bangladeszu, którzy mogą pochwalić się wyjątkowo dobrymi wynikami w nauce. Celem naszego programu jest umożliwienie im podjęcia studiów, na które wiele rodzin nie mogłoby sobie pozwolić bez jakiejś formy wsparcia. Zapewniamy stypendystom doświadczenie praktyczne dzięki angażowaniu ich w codzienną pracę w AMANN. Fundacja zapewnia także wsparcie w organizacji życia z dala od domu.

Założyciel

Hanns A. Pielenz urodził się w Heilbronn 22 listopada 1939 roku. Po ukończeniu szkoły odbył staż w banku, a następnie zainteresował się przemysłem tekstylnym i podjął studia w Hohenstein Institute. Po pomyślnym ukończeniu nauki rozpoczął karierę zawodową w rodzinnej firmie Amann & Söhne GmbH & Co. KG założonej przez jego pradziadka w 1854 roku.

Jego rozległa wiedza fachowa, niestrudzone oddanie firmie oraz talent przedsiębiorcy doprowadziły go na fotel prezesa AMANN Group w roku 1968. Skutecznie zarządzał interesami firmy przez kilka dekad, aż do momentu przejścia na emeryturę w 2005 roku. Pod jego przywództwem tradycyjna firma rodzinna stała się globalną, innowacyjną grupą spółek branży tekstylnej, znaną z wysokiej jakości produktów i usług. Nawet po przejściu na emeryturę Hanns A. Pielenz pozostał w ścisłym kontakcie z AMANN Group i był cenionym doradcą oraz partnerem do dyskusji dla zespołu kierowniczego.

Jego innowacyjna siła i osiągnięcia ważne dla całego przemysłu tekstylnego to tylko niektóre z powodów, dla których w 2009 roku został uhonorowany medalem Otto Mecheels — nagrodą przyznawaną przez Hohenstein Institute za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, przemysłu i społeczeństwa.

Choć wszystko wskazuje na to, że wiódł pełne pracy życie, dla Hannsa A. Pielenza nie było to wciąż wystarczające. Gdy stał na czele AMANN Group w trakcie globalizacji firmy, zbudował w Stanach Zjednoczonych drugie imperium i został prezesem URS, firmy chłodniczej z siedzibą w Atlancie. Po raz kolejny udało mu się zbudować firmę odnoszącą sukcesy z wizją i innowacją, która pod jego przywództwem stała się jedną z największych firm chłodniczych w Stanach Zjednoczonych.

Wiele innych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych poszło w jego ślady — Hanns A. Pielenz był zawsze pełen motywacji i chęci do odkrywania nowego. Jego sukces pokazał, że miał rację. Był przedsiębiorcą z nieomylnym zmysłem biznesowym, zawsze otwartym na obiecujące pomysły i gotowym do podjęcia ryzyka i wzięcia odpowiedzialności biznesowej.

Nie tylko talent do interesów sprawił, że był on tak niezwykłym przedsiębiorcą. To także jego pasja do pracy, odwaga do próbowania nowych rzeczy, a nade wszystko szacunek, jaki okazywał innym ludziom. Był mentorem i sponsorem wielu biznesmenów i młodych przedsiębiorców, z którymi dzielił się doświadczeniem i wiedzą. Zawsze słuchał swoich pracowników, doceniał ich i szukał z nimi kontaktu. W zamian obdarzali go wyjątkowym szacunkiem i zaufaniem.

Przez wiele lat Hanns A. Pielenz był związany z przemysłem farmaceutycznym i dziedziną inżynierii medycznej. Kiedy zachorował na mielofibrozę, rozpoczął i sfinansował badania nowego sposobu leczenia tej choroby. Niestety, wyniki przyszły za późno. Wstępne testy na pacjentach były jednak bardzo obiecujące, a jego inicjatywa jeszcze przez wiele lat będzie miała pozytywne skutki. Hanns A. Pielenz zmarł 13 czerwca 2013 roku w swoim domu w Vero Beach (Floryda).