Zrównoważony rozwój w skrócie

Dla AMANN zrównoważony rozwój to wizja przyszłości, mapa drogowa i ramy przewodnie dla odpowiedzialnego działania.

AMANN KPIs

AMANN Sustainability
Report 2022

Key figures from the sustainability management 2022

AMANN Group Kamienie milowe zrównoważonego rozwoju

Jako rodzinna firma działająca globalnie, jesteśmy liderem dzięki naszemu zaangażowaniu w produkcję zrównoważoną, uczciwą i bezpieczną na całym świecie. Postępujemy odpowiedzialnie jako pracodawca i produkujemy na całym świecie zgodnie z jednolitymi, wysokimi standardami we własnych zakładach produkcyjnych. Koncentrujemy się na zasobooszczędnej i odpowiedzialnej ekologicznie produkcji, a dzięki naszym liniom produktów Lifecycle i Recycled możemy zaoferować naszym klientom nici szwalnicze, które spełniają najwyższe standardy gospodarki o obiegu zamkniętym i materiałów pochodzących z recyklingu.

UN Global Compact

AMANN dołączył do UN Global Compact, największej i najważniejszej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego, już w 2019 roku. Sieć UN Global Compact wspiera firmy w strategicznym zakotwiczeniu zrównoważonego rozwoju w oparciu o 10 uniwersalnych zasad oraz w przyczynianiu się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych wyznaczają ramy orientacyjne dla naszego ładu korporacyjnego. 17 celów wraz z 169 odpowiadającymi im celami cząstkowymi stanowi rdzeń Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjętej w 2015 roku. Agenda 2030, plan działania na rzecz przyszłości sprzyjającej życiu na całym świecie.

Dziękujemy za Twój kontakt z nami.

Kontakt