Устойчивост накратко

За AMANN устойчивостта е визия за бъдещето, пътна карта и ръководна рамка за отговорни действия.

AMANN KPIs

AMANN Sustainability
Report 2022

Key figures from the sustainability management 2022

AMANN Group Важни етапи на устойчивостта

Като глобално действащ семеен бизнес, ние сме водещи с ангажимента си да произвеждаме устойчиво, честно и безопасно по целия свят. Поемаме отговорност като работодател, и произвеждаме в световен мащаб според единни, високи стандарти в нашите собствени производствени съоръжения. Ние се фокусираме върху ресурсно-ефективно и екологично отговорно производство, и с нашите продуктови линии Lifecycle и Recycled можем да предложим на клиентите си шевни конци, които отговарят на най-високите стандарти за кръгова икономика и рециклирани материали

UN Global Compact

През 2019 г. AMANN вече се присъедини към Глобалния договор на ООН - най-голямата и най-важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Мрежата на Глобалния договор на ООН подкрепя компаниите в стратегическото утвърждаване на устойчивостта въз основа на 10 универсални принципа и в приноса им за изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Целите за устойчиво развитие на ООН определят ориентировъчната рамка за нашето корпоративно управление. 17-те цели със съответните 169 подцели са в основата на приетата през 2015 г. Програма 2030 на ООН. Програма 2030, план за действие за едно изпълнено с живот бъдеще в световен мащаб.

Очакваме да се свържете с нас.

Контакти