отпечатък

Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
D-74357 Bönnigheim
Germany

телефон/Германия: +49 7143 277 0
Факс: +49 7143 277 901 200
E-Mail: service@spam_ignoreamann.com

Борд на директорите
Bodo Th. Bölzle, CEO and Chairman of the Board
Wolfgang Findeis, CFO
Peter Morgalla, COO

Търговски регистър
Kommanditgesellschaft Sitz Bönnigheim
Registergericht Stuttgart HRA 300309
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Amann Beteiligungen GmbH Sitz Bönnigheim
Registergericht Stuttgart HRB 301997
USt-IdNr.: DE 144960031

Отговорност
Въпреки внимателния контрол на качеството на съдържанието на началната страница, Amann не носи отговорност за съдържанието на допълнителните линкове. Съответната отговорност се носи от собствениците на тези сайтове.

 

Кадри
Освен нашите собствени източници на изображения, ние използваме изображения на следните доставчици за този сайт: www.fotolia.com, www.shutterstock.com и  www.dreamstime.com.

Web design и TYPO3 programming на econsor GmbH
Villastraße 1
70190 Stuttgart
Телефон: 0711 / 460 589 – 50
Факс: 0711 / 460 589 – 59
www.econsor.de

Liability
Despite careful quality control regarding homepage contents, Amann shall not be liable for the contents of extend links. Respective responsibility lies with the owners of those sites. 

 

Footage
Besides our own image sources, we utilize images of the following stock providers for this website: www.fotolia.com, www.shutterstock.com and www.dreamstime.com.

Web design and TYPO3 programming by econsor GmbH
Villastraße 1
70190 Stuttgart
Phone: 0711 / 460 589 – 50
Fax: 0711 / 460 589 – 59
www.econsor.de