AMANN като работодател

Изключителното ноу-хау, превъзходното качество на продуктите и енергичната иновативна сила ни правят водещ производител на шевни и бродировъчни конци.
AMANN Group пише своя собствена история на успеха от почти два века. Станете част от нея!

Бъдете изключителни с нас

Динамична индустрия в международна, междусекторна среда: AMANN никога не спира. С нашия интердисциплинарен подход и постоянно любопитство, ние правим голям принос за напредъка на сегашните и бъдещите ни продукти. Гъвкавостта и многостранността на нашите служители само по себе си позволява на нас и нашите продукти да бъдем толкова разнообразни. Ще се радваме да обогатите екипа на AMANN с вашето ноу-хау!

Какво представляваме

Тук, в AMANN, силните страни на всеки един човек са това, което ни определя като компания. Ние зависим от знанията на нашите служители и ценим откритостта към всичко ново. Взаимното уважение и чувството за отговорност са част от философията на AMANN, която ни направи това, което сме. AMANN означава качество, иновативни продукти, високоефективни процеси и отлични резултати. Можем да направим това само когато всички работят заедно. Удовлетворението от работата е важен актив за нас. Затова и допринасяме за него с лична подкрепа и широк избор от социални мерки.