AMANN като работодател

Изключителното ноу-хау, превъзходното качество на продуктите и енергичната иновативна сила ни правят водещ производител на шевни и бродировъчни конци.
AMANN Group пише своя собствена история на успеха от почти два века. Станете част от нея!

Бъдете изключителни с нас

Динамична индустрия в международна, междусекторна среда: AMANN никога не спира. С нашия интердисциплинарен подход и постоянно любопитство, ние правим голям принос за напредъка на сегашните и бъдещите ни продукти. Гъвкавостта и многостранността на нашите служители само по себе си позволява на нас и нашите продукти да бъдем толкова разнообразни. Ще се радваме да обогатите екипа на AMANN с вашето ноу-хау!

Какво представляваме

Тук, в AMANN, силните страни на всеки един човек са това, което ни определя като компания. Ние зависим от знанията на нашите служители и ценим откритостта към всичко ново. Взаимното уважение и чувството за отговорност са част от философията на AMANN, която ни направи това, което сме. AMANN означава качество, иновативни продукти, високоефективни процеси и отлични резултати. Можем да направим това само когато всички работят заедно. Удовлетворението от работата е важен актив за нас. Затова и допринасяме за него с лична подкрепа и широк избор от социални мерки.

Подпомагаме таланти и създаваме възможности

Развитието на следващото поколение наистина е важно за нас, така че виждаме поемането на отговорност в областта на обучението и науката като начин за инвестиране в бъдещето.
Ето защо AMANN предлага различни форми на подкрепа, включително партньорства за обучение и редица различни стипендии.

Сътрудничество за обучение

Възможността за обучение с регионалните училища позволяват на учениците да надникнат в света на труда, да получат много информация и да създадат контакти. Тези партньорства ни помагат да намерим служителите на утрешния ден днес.

Стипендия за Германия

Като част от германската стипендия, ние подкрепяме учениците с изключителни постижения и социална ангажираност. Това не е единствено за предоставянето им на финансова подкрепа. Работата в мрежа с други стипендианти и личните контакти със съответните отдели на AMANN са част от нашия принос.

SEWING 

Натрупването на опит без присъствието на родителите, и придобиване на поглед върху други начини на живот - нашата програма SEWING предлага всички тези възможности. В продължение на две до три седмици децата на служителите на възраст от 15 до 20 години могат да живеят с семействата на други служители в чужбина, за да получат ранен поглед върху различни култури и начин на живот. Обиколка на респективен производствен завод на AMANN завършва програмата.

Стипендия от Фондация Hanns A. Pielenz

Равни възможности за всички: В сътрудничество с Hochschule Niederrhein, Университета за приложни науки, Фондация Hanns A. Pielenz подкрепя бъдещи студенти от Китай и Бангладеш, които са получили особено добри оценки. Целта на нашата програма е да даде възможност на академична кариера, която много семейства не биха могли да постигнат сами, без някаква форма на подкрепа. Практическият опит се осигурява чрез включване на стипендианти в ежедневната работа на AMANN. Фондацията също така осигурява подкрепа за живот далеч от дома.