AMANN jako zaměstnavatel

Díky vynikajícímu know-how, nejvyšší kvalitě výrobků a odvážnémuinovačnímu
potenciálu jsme jedním z předních výrobců šicích nití a přízí k vyšívání.
Už více než jedno století píše AMANN Group svoji úspěšnou historii. Přidejte se k nám!

 

Buďte s námi výjimeční

Dynamické odvětví v mezinárodním mezioborovém prostředí: AMANN se nikdy nezastaví. S naším interdisciplinárním přístupem a stálou zvídavostí urychlujeme vývoj progresivních výrobků rozhodujícím způsobem. Díky všestrannosti i diverzitě našich zaměstnanců dokážeme být my i naše výrobky kompetentní pro různé oblasti. Potěší nás, když obohatíte tým AMANN svým know-how.

Za tím si stojíme

Co se u nití dosáhne použitím různých materiálů, to jsou v AMANN silné stránky každého jednotlivce, které tvoří nás jako společnost. My v AMANN sázíme na vědomosti našich zaměstnanců a vážíme si otevřenosti pro nové zkušenosti. Vzájemný respekt a smysl pro odpovědnost jsou součástí filozofie AMANN, která z nás po desetiletí vytvářela to, čím jsme dnes. AMANN znamená kvalitu, inovativní výrobky, vysoce účinné procesy a vynikající výsledky. Toho dosáhneme jen tehdy, když budeme všichni táhnout za jeden provaz. Pracovní spokojenost má pro nás naprostou přednost. Proto přispíváme individuální podporou a četnými sociálními opatřeními.