Prohlášení o ochraně údajů

1. Ochrana údajů jako princip

Těší nás Vaše návštěva na naší domovské stránce a Váš zájem o naše výrobky. Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně. Dodržování zákonných předpisů k ochraně údajů a zejména ustanovení Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) považujeme proto za samozřejmé.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování předpisů k ochraně údajů jak z naší strany tak i námi pověřenými, externími poskytovateli služeb.

Toto Prohlášení o ochraně údajů Vás v následujícím textu informuje o způsobu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě naší webové stránky.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace k určení identity. Jedná se na příklad o údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo, adresa e-mailu. Pro využití našich internetových stran není nutné zadávat tyto údaje.

3. Správce

Správcem pro shromažďování, zpracování a využití Vašich osobních údajů je:

AMANN & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim
Německo
Tel.: +49 7143 277 0
Fax: +49 7143 277 901 200
E-mail: service@spam_ignoreamann.com

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

AMANN & Söhne GmbH & Co. KG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim
Německo
Tel.: +49 7143 277 335
Fax: +49 7143 277 901 335
E-mail: DSB.AS@spam_ignoreamann.com

Právo na přístup, opravení, zablokování nebo výmaz

Máte kdykoliv právo na získání bezplatné informace o původu, dalších příjemcích, době uložení a účelu zpracování Vašich uložených údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravení, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Z toho jsou vyjmuty údaje, které musí být na základě jiných zákonných předpisů uchovávány nebo jsou nutné pro řádné vyřízení obchodní transakce.

4. Automaticky zaznamenávané údaje v logovacích souborech serveru

Při využití našich internetových stran ukládáme popř. náš poskytovatel služby shromažďování informací ukládá z technických a organizačních důvodů na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR níže uvedená přístupová data v tak zvaných logovacích souborech serveru:

  • Název Vámi otevřených stran,
  • Referrer URL (předchozí navštívená strana)
  • Vámi použitý webový prohlížeč a Vámi použitý operační systém,
  • Datum a čas Vašeho přístupu,
  • Vámi event. použitý internetový vyhledávač,
  • Přenášené množství dat a názvy stažených souborů
  • a také Vaše IP adresa

Tyto údaje vyhodnocujeme anonymně a pouze ke statistickým účelům, abychom naši domovskou stránku mohli vytvářet ještě atraktivnější a bezpečnější.

5. Používání cookies

Když navštívíte naše internetové strany, může se stát, že ukládáme informace ve formě cookies na Vašem počítači.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vysílány z internetového serveru na Váš webový prohlížeč a jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače. Přitom nejsou ukládány žádné osobní údaje uživatele.

Přirozeně můžete využívat naše internetové strany také bez cookies. K tomu musíte ukládání cookies na Vašem počítači zabránit tak, že zvolíte v nastavení svého internetového prohlížeče "blokování cookies".

5.1 Nastavení cookies

 

6. Použití Google Analytics

Naše webové stránky využívají Google Analytics, internetovou analytickou službu, Google Inc. Google Analytics používá Cookies, které umožňují analýzu Vašeho užití webové stránky. Informace o použití této webové stránky zhotovené prostřednictvím cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Jménem provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s využitím webové stránky a s využitím internetu vůči provozovateli webové stránky. IP adresa zprostředkovaná Vaším webovým prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s ostatními údaji od Google. Můžete ukládání cookies zabránit příslušným nastavením na Vašem webovém prohlížeči. Navíc můžete zabránit odesílání údajů vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se k Vašemu využití webové stránky (vč. Vaší IP adresy) do Google jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul internetového prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo jednoduše kliknutím na následující odkaz: Google Analytics deaktivizovat 

7. Použití odkazů na platformy sociálních médií

V současné době používáme odkazy na následující platformy sociálních médií naší společnosti: Facebook, Xing, YouTube.

Přitom používáme tak zvané „řešení dvěma kliknutími“. To znamená, když otevřete naše webové stránky, nebudou nejdříve předány žádné osobní údaje poskytovateli platformy sociálních médií.

Jenom když kliknete na příslušné pole nebo logo platformy sociálních médií a tím je aktivujete, obdrží dotčený poskytovatel informaci, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší online nabídky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v bodu 5 tohoto Prohlášení. V případě Facebooku a Xingu je podle údajů příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa anonymizována ihned po zjištění.

Za způsoby ochrany údajů nebo obsah otevřených platforem nepřebíráme žádnou odpovědnost. Můžete se ale informovat prostřednictvím Prohlášení o ochraně údajů na webové stránce příslušné platformy sociálního média.

8. Bezpečnost údajů

Přijali jsme technická a organizační opatření za účelem ochrany Vašich osobních údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Naše bezpečnostní opatření budou pravidelně přepracovávána v závislosti na technologickém pokroku.

Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí osoby podílející se na zpracování údajů se zavázali k dodržování Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-GDPR) a k důvěrnému nakládání s osobními údaji.

9. Externí odkazy

Pokud využíváte externí odkazy, které jsou nabízeny v rámci našich internetových stran, nevztahuje se na ně už toto Prohlášení o ochraně údajů. AMANN není odpovědný za preventivní opatření v oblasti ochrany údajů nebo obsah takových webových stránek nabízených prostřednictvím odkazu. Informujte se, prosím, proto na internetových stranách takových jiných poskytovatelů prostřednictvím jejich Prohlášení o ochraně údajů.

10. Právo vznést námitku, odvolání souhlasu

Můžete kdykoli vznést námitku proti námi prováděnému zpracování a využití Vašich osobních údajů nebo odvolat dříve poskytnutý souhlas s budoucím zpracováním. Za tímto účelem se obraťte, prosím, na odpovědné pracoviště uvedené v bodu 3 tohoto Prohlášení o ochraně údajů.

11. Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Protože se snažíme neustále přizpůsobovat naše opatření pro bezpečnost a ochranu osobních údajů technologickému pokroku, vyhrazujeme si právo na změnu těchto opatření. V těchto případech přizpůsobíme přiměřeně také naše Prohlášení o ochraně údajů.