AMANN – Historie společnosti

1854: továrna na šicí nitě Bönnigheim otevírá své dveře

Bönnigheim, 1854: Alois Amann a Immanuel Böhringer založili společnost Amann & Böhringer „za účelem výroby tkaní a barvení hedvábí“.
Hedvábí v 19. století bylo cenným materiálem a bylo obtížné ho získat. Profesionální zpracování do hedvábných vláken bylo považováno za nejvyšší disciplínu.
Amann a Böhringer byli průkopníky v Evropě tohoto náročného umění, které v té době mělo jen málo napodobitelů.

1854 – 1880: Mezi potem a růstem – raná léta

V roce 1879 slaví mladý podnik 25 let svého trvání a etabluje se jako „přední podnik mezi německými skárnami šicího hedvábí“. Ovšem až potud to byla dlouhá cesta. Na začátku zaměstnává „Amann & Böhringer“ 12 pracovnic pro skaní, dva poháněče kola a několik oslů a volů, kteří zajišťovali pohon strojů. I přes velmi namáhavou práci v potu tváře začíná podnik vzkvétat už během krátké doby.

1880 – 1900: Jméno, které píše dějiny

Poté, co Imanuel Böhringer opustil podnik v roce 1882, přijímá Alois Amann své dva syny Emila a Alfreda jako podílníky a přejmenovává podnik na  „Amann & Söhne“. Až do své smrti v roce 1892 zůstává zakladatel Alois Amann výhradním majitelem.

1900 – 1920: Nová továrna pro nové století

Na začátku 20. století se odvažuje také podnik Amann & Söhne k novému začátku: dosavadní tovární budova je v roce 1902 stržena a na stejném místě je postavena novostavba. Až do dnešního dne slouží tato stavba z pálených cihel jako hlavní sídlo společnosti.

Uvnitř budovy firmy zavládl rovněž proces změn: Emil a Alfred Amannovi vedou společně podnik a brzy poznávají, že se potřeby trhu mění. Proto začínají se zpracováním umělého hedvábí. V roce 1917 odchází Emil Amann z podniku.

1920 – 1940: Nové cesty výroby

Charakteristické a zásadní: V roce 1919 začíná Amann & Söhne s výrobou šapového hedvábí a rozšiřuje v roce 1923 produkci o výrobu mercerované bavlněné příze. Obojí jsou až do dnešních dnů typické způsoby ve výrobě šicích nití.

1940 – 1954: Jako Fénix z popela – Obnova po osudových letech

Ve věku 78 let umírá v roce 1942 vážený jednatel a hnací síla společnosti Alfred Amann. Jeho zeť, Alfred Pielenz, přebírá vedení společnosti. Navzdory obrovským problémům s dovozem a logistikou se podaří Pielenzovi dostat společnost a výrobu již krátce po skončení druhé světové války opět na normální úroveň.

1954: 100 let AMANN

Společnost slaví v roce 1954 100leté výročí svého trvání.

1955: Průkopnická práce pro syntetická vlákna

Jako průkopník na vedoucí pozici zdokonaluje a  žene vpřed AMANN vývoj a výrobu nekonečných syntetických šicích nití. Vzniká značka Serafil. Až do současnosti se pod tímto názvem rozumí jedinečná kvalita.

1955 – 1968: Uvedení saba na trh

Začíná nová éra syntetických šicích nití: Díky intenzivní výzkumné a vývojové práci jsou padesátá a šedesátá léta minulého století dobou formování, která vyvrcholila uvedením saba na trh v roce 1968. Charakteristickou a inovativní 3válcovou konstrukcí začíná období syntetických šicích nití nového typu.

1968 – 1980: Razantní růst a vynalézavost

Úspěšný vývoj niti Rasant začíná v roce 1974 s první polyesterovou/bavlněnou opřádací nití svého druhu.

Inovativní duch přetrvává: opakovaně jde AMANN novou cestou v technologii šicích nití. sabac je název značky opřádací niti polyester/polyester, která se etablovala na trhu od roku 1980 jako „všeuměl mezi šicími nitěmi”.

1980 – 2000: Příprava na nové tisíciletí

Úspěch ať pokračuje – také v novém tisíciletí. Za tímto účelem přehazuje AMANN výhybky ke konci 20. století. Převzetím tradičního podniku Ackermann-Göggingen AG z Augsburgu společně s jeho vysoce moderní barvírnou si osvojuje AMANN další kompetence v oblasti přízí k vyšívání.

Profesionalizace všech logistických procesů je zahájena v roce 1996 uvedením do provozu plně automatického průmyslového centrálního skladu v Erligheimu, sousedním městě vedle Bönnigheimu. Tím se etabluje AMANN jako jeden z největších výrobců šicích nití ve světě.

 

2000 – 2004: Internacionalizace a technizace

V létech 2001 a 2002 přebírá AMANN britský tradiční podnik Donisthorpe a francouzského výrobce šicích nití Cousin Filterie.

techX Performance Threads, program specialit nového typu pro technické textilie je úspěšně uveden na trh krátce nato, v roce 2002. Vytváří zcela nové spektrum možností pro velký počet různých odvětví. Nové standardy v oblasti spodního prádla, sportovních oděvů a plavek jsou nastaveny od roku 2003 uvedením na trh maximálně elastické šicí nitě Sabaflex.

2004 - 2013: Expanze do dalších zemí

V roce 2006 je poblíž rumunského města  Brašov otevřen nový výrobní závod. Novou dimenzi s ohledem na individualitu a design slibuje nová řada příze na oplétání Serabraid, která byla uvedena na trh ve stejném roce. AMANN rozšiřuje svoji odbornost v oblasti Automotive a rozšiřuje s převzetím anglického tradičního podniku Oxley Thread Ltd., jednoho z nejznámějších výrobců šicích nití v Evropě, svoje působení v mezinárodním sektoru.

Expanze na asijském trhu: Zahájením výroby v roce 2009 v čínském Yancheng, prvním výrobním závodě v Asii, zlepšuje AMANN dostupnost svých výrobků a servis v asijském prostoru.

V roce 2013 expanduje AMANN do Bangladéše. V blízkosti hlavního města Dháka je uveden do provozu nový, vysoce moderní výrobní závod.

2013 - 2018: Zaměřte se na inovace

V roce 2014 uvádí AMANN na trh Sabasoft. Tato mimořádně měkká šicí nit spojuje výkonnost a vláčnost způsobem nového typu.

Vývoj inovativních řešení a koncepcí pro šicí nitě, příze k vyšívání a Smart Yarns je cílem Innovation Lab společnosti AMANN otevřené v roce 2007. Textilní think tank v závodě Augsburg je synonymem pro intenzivní výzkumnou a vývojovou práci.

AMANN's Road to Zero - byla zavedena nová vodoodpudivá doúprava WRe. Ta je ještě šetrnější k životnímu prostředí než konvenční zařízení WR, protože zcela eliminuje PFC.

Současnost: AMANN, udržitelný globální hráč

Ve vietnamském pobřežním městě Tam Ky otevře společnost AMANN v roce 2019 svůj třetí výrobní závod na asijské půdě. Nový závod bude vyrábět 2 300 tun šicích nití ročně.

V roce 2019 se AMANN rovněž připojí k Globální dohodě OSN a zveřejní svou první zprávu o udržitelnosti.

Na začátku roku 2020 společnost AMANN uvádí na trh novou řadu udržitelných produktů. Skládá se z řady RECYCLED s výrobky vyrobenými ze 100% recyklovaných PET lahví a řady LIFECYCLE. Nový produkt Lifecycle Polyamide je dokonce prvním šicím vláknem, které získalo certifikaci Cradle to Cradle® na technické úrovni na zlaté úrovni.

V roce 2022 odchází do důchodu dlouholetý generální ředitel společnosti AMANN Bodo Bölzle. Vedení společnosti AMANN se bude napříště skládat ze čtyř generálních ředitelů a bude rozšířeno o novou pozici ředitele pro udržitelnost a inovace (CSIO).

Kromě toho bude v roce 2022 zahájena výstavba prvního indického výrobního závodu společnosti AMANN v jihoindickém městě Ranipet ve státě Tamilnádu.