AMANN – Historie společnosti

1854: Nová éra začíná - továrna na šicí nitě Bönnigheim otevírá své dveře

Bönnigheim, 1854: Alois Amann a Immanuel Böhringer založili společnost Amann & Böhringer „za účelem výroby tkaní a barvení hedvábí“.
Hedvábí v 19. století bylo cenným materiálem a bylo obtížné ho získat. Profesionální zpracování do hedvábných vláken bylo považováno za nejvyšší disciplínu.
Amann a Böhringer byli průkopníky v Evropě tohoto náročného umění, které v té době mělo jen málo napodobitelů.

1854 – 1880: Mezi potem a růstem – raná léta

V roce 1879 slaví mladý podnik 25 let svého trvání a etabluje se jako „přední podnik mezi německými skárnami šicího hedvábí“. Ovšem až potud to byla dlouhá cesta. Na začátku zaměstnává „Amann & Böhringer“ 12 pracovnic pro skaní, dva poháněče kola a několik oslů a volů, kteří zajišťovali pohon strojů. I přes velmi namáhavou práci v potu tváře začíná podnik vzkvétat už během krátké doby.

1880 – 1900: Jméno, které píše dějiny

Poté, co Imanuel Böhringer opustil podnik v roce 1882, přijímá Alois Amann své dva syny Emila a Alfreda jako podílníky a přejmenovává podnik na  „Amann & Söhne“. Až do své smrti v roce 1892 zůstává zakladatel Alois Amann výhradním majitelem.

1900 – 1920: Nová továrna pro nové století

Na začátku 20. století se odvažuje také podnik Amann & Söhne k novému začátku: dosavadní tovární budova je v roce 1902 stržena a na stejném místě je postavena novostavba. Až do dnešního dne slouží tato stavba z pálených cihel jako hlavní sídlo společnosti.

Uvnitř budovy firmy zavládl rovněž proces změn: Emil a Alfred Amannovi vedou společně podnik a brzy poznávají, že se potřeby trhu mění. Proto začínají se zpracováním umělého hedvábí. V roce 1917 odchází Emil Amann z podniku.

1920 – 1940: Nové cesty výroby

Charakteristické a zásadní: V roce 1919 začíná Amann & Söhne s výrobou šapového hedvábí a rozšiřuje v roce 1923 produkci o výrobu mercerované bavlněné příze. Obojí jsou až do dnešních dnů typické způsoby ve výrobě šicích nití.

1940 – 1954: Jako Fénix z popela – Obnova po osudových letech

Ve věku 78 let umírá v roce 1942 vážený jednatel a hnací síla společnosti Alfred Amann. Jeho zeť, Alfred Pielenz, přebírá vedení společnosti. Navzdory obrovským problémům s dovozem a logistikou se podaří Pielenzovi dostat společnost a výrobu již krátce po skončení druhé světové války opět na normální úroveň.

1954: 100 let AMANN

Společnost slaví v roce 1954 100leté výročí svého trvání.

1955: Průkopnická práce pro syntetická vlákna

Jako průkopník na vedoucí pozici zdokonaluje a  žene vpřed AMANN vývoj a výrobu nekonečných syntetických šicích nití. Vzniká značka Serafil. Až do současnosti se pod tímto názvem rozumí jedinečná kvalita.

1955 – 1968: Uvedení saba na trh

Začíná nová éra syntetických šicích nití: Díky intenzivní výzkumné a vývojové práci jsou padesátá a šedesátá léta minulého století dobou formování, která vyvrcholila uvedením saba na trh v roce 1968. Charakteristickou a inovativní 3válcovou konstrukcí začíná období syntetických šicích nití nového typu.

1968 – 1980: Razantní růst a vynalézavost

Úspěšný vývoj niti Rasant začíná v roce 1974 s první polyesterovou/bavlněnou opřádací nití svého druhu.

Inovativní duch přetrvává: opakovaně jde AMANN novou cestou v technologii šicích nití. sabac je název značky opřádací niti polyester/polyester, která se etablovala na trhu od roku 1980 jako „všeuměl mezi šicími nitěmi”.

1980 – 2000: Příprava na nové tisíciletí

Úspěch ať pokračuje – také v novém tisíciletí. Za tímto účelem přehazuje AMANN výhybky ke konci 20. století. Převzetím tradičního podniku Ackermann-Göggingen AG z Augsburgu společně s jeho vysoce moderní barvírnou si osvojuje AMANN další kompetence v oblasti přízí k vyšívání.

Profesionalizace všech logistických procesů je zahájena v roce 1996 uvedením do provozu plně automatického průmyslového centrálního skladu v Erligheimu, sousedním městě vedle Bönnigheimu. Tím se etabluje AMANN jako jeden z největších výrobců šicích nití ve světě.

 

2000 – 2004: Internacionalizace a technizace

V létech 2001 a 2002 přebírá AMANN britský tradiční podnik Donisthorpe a francouzského výrobce šicích nití Cousin Filterie.

techX Performance Threads, program specialit nového typu pro technické textilie je úspěšně uveden na trh krátce nato, v roce 2002. Vytváří zcela nové spektrum možností pro velký počet různých odvětví. Nové standardy v oblasti spodního prádla, sportovních oděvů a plavek jsou nastaveny od roku 2003 uvedením na trh maximálně elastické šicí nitě Sabaflex.

2004 - 2013: Expanze do dalších zemí

V roce 2006 je poblíž rumunského města  Brašov otevřen nový výrobní závod. Novou dimenzi s ohledem na individualitu a design slibuje nová řada příze na oplétání Serabraid, která byla uvedena na trh ve stejném roce. AMANN rozšiřuje svoji odbornost v oblasti Automotive a rozšiřuje s převzetím anglického tradičního podniku Oxley Thread Ltd., jednoho z nejznámějších výrobců šicích nití v Evropě, svoje působení v mezinárodním sektoru.

Expanze na asijském trhu: Zahájením výroby v roce 2009 v čínském Yancheng, prvním výrobním závodě v Asii, zlepšuje AMANN dostupnost svých výrobků a servis v asijském prostoru.

V roce 2013 expanduje AMANN do Bangladéše. V blízkosti hlavního města Dháka je uveden do provozu nový, vysoce moderní výrobní závod.

 

Zaměřte se na inovace

V roce 2014 uvádí AMANN na trh Sabasoft. Tato mimořádně měkká šicí nit spojuje výkonnost a vláčnost způsobem nového typu. Vývoj inovativních řešení a koncepcí pro šicí nitě, příze k vyšívání a Smart Yarns je cílem Innovation Lab společnosti AMANN otevřené v roce 2007. Textilní think tank v závodě Augsburg je synonymem pro intenzivní výzkumnou a vývojovou práci.

Současnost: AMANN, udržitelný globální hráč

AMANN's Road to Zero - byla zavedena nová vodoodpudivá doúprava WRe. Ta je ještě šetrnější k životnímu prostředí než konvenční zařízení WR, protože zcela eliminuje PFC.

Ve vietnamském pobřežním městě Da Nang otevírá AMANN své třetí výrobní zařízení na asijské půdě. Nový závod bude ročně vyrábět 2,3 milionu tun šicích nití.

V roce 2019 se AMANN rovněž připojí k Globální dohodě OSN a zveřejní svou první zprávu o udržitelnosti.