Přehled udržitelnosti

Pro společnost AMANN je udržitelnost vizí budoucnosti, plánem a vodítkem pro odpovědné jednání.

Climate protection roadmap

AMANN Sustainability Report 2023

Key figures from the sustainability management 2023

CCF (Corporate Carbon Footprint) 2022 – Base year
 

Our footprint – CCF (Corporate Carbon Footprint) 2023
 

AMANN KPIs

 

AMANN Group Milníky udržitelnosti

Jako globálně aktivní rodinný podnik jsme v čele s naším závazkem vyrábět celosvětově udržitelně, spravedlivě a bezpečně. Přebíráme odpovědnost jako zaměstnavatel a vyrábíme globálně podle jednotných, vysokých standardů ve vlastních výrobních závodech. Zaměřujeme se na výrobu šetrnou ke zdrojům a ekologicky odpovědnou výrobu a s našimi produktovými řadami Lifecycle a Recycled můžeme našim zákazníkům nabídnout šicí nitě, které splňují nejvyšší standardy cirkulární ekonomiky a recyklované materiály.

UN Global Compact

Společnost AMANN se již v roce 2019 připojila ke Global Compact OSN, největší a nejvýznamnější světové iniciativě pro odpovědné řízení podniků. Síť UN Global Compact podporuje společnosti ve strategickém zakotvení udržitelnosti na základě 10 univerzálních principů a v přispívání k plnění Cílů udržitelného rozvoje. 

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů stanovují orientační rámec pro řízení našich společností. Těchto 17 cílů se 169 odpovídajícími dílčími cíli tvoří jádro Agendy OSN 2030, přijaté v roce 2015. Agenda 2030, akční plán pro životaschopnou budoucnost na celém světě.

Těšíme se na Váš kontakt.

Kontakt