Certifikace a bezpečnost

Kontinuální zajišťování našich vysokých standardů kvality je podstatnou součástí filozofie AMANN.
Přitom jsou pro nás závazkem a motivací očekávání našich zákazníků na výkonnost, spolehlivost, technickou
odbornost jakož i na kvalitu a vyhovění našich výrobků požadavkům na ochranu životního prostředí.

Četné certifikace dokládají, že řízení kvality, procesní spolehlivost, ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost jsou kompasem naší každodenní práce – od vybavení našich závodů až po každou jednotlivou výrobní operaci.

Pečlivé a respektující nakládání s přírodními zdroji je při každodenní práci v naší společnosti samozřejmé. Ve všech našich závodech zajišťujeme trvale udržitelné jednání, abychom snížili spotřebu energie a vody, rovněž tak tvorbu emisí a odpadu. Výroba šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí na straně jedné a vlastní, vysoké standardy ochrany životního prostředí na straně druhé redukují zatížení pro člověka a životní prostředí na minimum.

Dodržování předpisů pro kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí necháváme potvrdit přísnou certifikací podle norem ISO.

Hlásíme se ke svým závazkům. Proto přijímáme v úzké spolupráci s našimi dodavateli všechna nutná bezpečnostní opatření a ručíme za nezávadnost našich chemikálií podle Nařízení Evropské unie REACh. STANDARD 100 by OEKO-TEX® označuje vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí všech výrobků AMANN. Certifikátem Pro-Label společnosti Hohenstein Laboratories garantuje AMANN kromě toho jako první výrobce šicích nití a přízí pro vyšívání odolnost při průmyslovém praní u velkého počtu svých výrobků

Všechny naše certifikáty najdete zde.