Chứng nhận và an toàn

Việc đảm bảo các sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao là một phần quan trọng trong triết lý của AMANN. Chúng tôi cam kết và nỗ lực đáp ứng mong đợi của khách hàng về hiệu suất, độ bền chắc, chuyên môn kỹ thuật cũng như chất lượng và khả năng tương thích môi trường của các sản phẩm do chúng tôi sản xuất.

Việc đạt được các chứng nhận khác nhau đã chứng minh rằng quản lý chất lượng, quy trình an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là kim chỉ nam cho mọi hoạt động hàng ngày của chúng tôi - từ việc trang bị cho các cơ sở sản xuất đến từng bước trong qui trình sản xuất.

Chúng tôi coi việc sử dụng và xử lý tài nguyên thiên nhiên một cách cẩn thận và nghiêm túc là việc đương nhiên phải làm trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả mọi việc chúng tôi làm tại tất cả các cơ sở của chúng tôi đều đảm bảo tính bền vững nhằm tiết kiệm năng lượng và nước tiêu thụ cũng như giảm lượng khí thải và chất thải tạo ra. Quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên, bên cạnh đó, chúng tôi đề ra tiêu chuẩn cao về môi trường nhằm giảm đến mức tối thiểu tác động đến con người và môi trường.

Việc tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường của chúng tôi đã được công nhận thông qua các chứng nhận ISO.

Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm với môi trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để áp dụng tất cả các biện pháp an toàn cần thiết và đảm bảo an toàn cho các hóa chất của chúng tôi theo quy định REACH của EU. Tiêu chuẩn STANDARD 100 của OEKO-TEX® xác định tính thân thiện với môi trường của tất cả các sản phẩm AMANN. Với chứng nhận Pro-Label của Hohenstein Laboratories, AMANN cũng là nhà sản xuất chỉ may và thêu đầu tiên đảm bảo độ bền khi giặt công nghiệp cho hầu hết các sản phẩm của mình.

Quý vị có thể xem tất cả các chứng nhận của chúng tôi ở đây.