Công cụ tìm sản phẩm AMANN

 • Nguyên liệu

 • Cấu trúc

 • Ứng dụng

 • Thuộc tính

Bộ lọc:

  Strongfil Strongfil
  Polyamide 6.6
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Strongbond Plus Strongbond Plus
  Polyamide 6.6
  continuous filament, bonded
  Thông tin sản phẩm »
  Serafil Recycled Automotive Serafil Recycled Automotive
  Polyester
  continuous filament, 100% recycled
  Thông tin sản phẩm »
  Serafil Automotive Serafil Automotive
  Polyester
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Serabraid Automotive Serabraid Automotive
  Polyester
  continuous filament, braided
  Thông tin sản phẩm »
  Isacord Automotive Isacord Automotive
  Polyester
  continuous filament, trilobal
  Thông tin sản phẩm »
  Oxcel Oxcel
  Polyamide 6.6
  continuous filament, bonded
  Thông tin sản phẩm »
  Lifecycle Polyamide Lifecycle Polyamide
  Polyamide 6.0
  continuous filament, 100% recycled
  Thông tin sản phẩm »
  Serafil Recycled Serafil Recycled
  Polyester
  continuous filament, 100% recycled
  Thông tin sản phẩm »
  Saba Recycled Saba Recycled
  Polyester/polyester
  core spun, 100% recycled
  Thông tin sản phẩm »
  Sabatex Recycled Sabatex Recycled
  Polyester
  continuous filament, texturised, 100% recycled
  Thông tin sản phẩm »
  Saba Saba
  Polyester/polyester
  core spun
  Thông tin sản phẩm »
  Sabatex Sabatex
  Polyester
  continuous filament, texturised
  Thông tin sản phẩm »
  Sabaflex Sabaflex
  PTT (Polytrimethylene terephthalate)
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Sabasoft Sabasoft
  Polyester
  continuous microfilament, texturised
  Thông tin sản phẩm »
  Sabatex Soft Sabatex Soft
  Polyester
  continuous microfilament, texturised
  Thông tin sản phẩm »
  Universal Recycled Universal Recycled
  Polyester
  staple spun, 100% recycled
  Thông tin sản phẩm »
  Universal Universal
  Polyester
  staple spun
  Thông tin sản phẩm »
  Serafil fine Serafil fine
  Polyester
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Serafil Serafil
  Polyester
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Synton Synton
  Polyester
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Serabraid Serabraid
  Polyester
  continuous filament, braided
  Thông tin sản phẩm »
  Onyx Onyx
  Polyamide 6.6
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Rasant-Oxella Rasant-Oxella
  Polyester/cotton
  core spun, glacé
  Thông tin sản phẩm »
  Serabond Serabond
  Polyester
  continuous filament, bonded
  Thông tin sản phẩm »
  Strongbond Strongbond
  Polyamide 6.6
  continuous filament, bonded
  Thông tin sản phẩm »
  GORE TENARA GORE TENARA
  ePTFE (expanded polytetrafluorethylene)
  tape
  Thông tin sản phẩm »
  Meta Meta
  Polyester/polyester
  wrapped yarn
  Thông tin sản phẩm »
  Saba WRe Saba WRe
  Polyester/polyester
  core spun, water-repellent, PFC-free
  Thông tin sản phẩm »
  Serafil WRe Serafil WRe
  Polyester
  continuous filament, water-repellent, PFC-free
  Thông tin sản phẩm »
  Onyx WRe Onyx WRe
  Polyamide 6.6
  continuous filament, water-repellent, PFC-free
  Thông tin sản phẩm »
  Silver-tech Silver-tech
  Silver coated polyamide/polyester
  hybrid thread
  Thông tin sản phẩm »
  Silver-tech Plus Silver-tech Plus
  Silver coated polyamide
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Isacord Isacord
  Polyester
  continuous filament, trilobal
  Thông tin sản phẩm »
  ISAMET ISAMET
  Polyester/polyamide
  wrapped yarn
  Thông tin sản phẩm »
  Isa Texlight Isa Texlight
  PBT (Polybutylene terephthalate) / PP (Polypropylene)
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Rasant Rasant
  Polyester/cotton
  core spun
  Thông tin sản phẩm »
  MercifilGD MercifilGD
  Cotton
  spun, mercerised
  Thông tin sản phẩm »
  Strongfix Strongfix
  Polyester/polyamide
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Topfil Topfil
  Polyester
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Texturan Texturan
  Polyester
  continuous filament, texturised
  Thông tin sản phẩm »
  N-tech N-tech
  Nomex® DuPont™ meta-aramide
  schappe spun
  Thông tin sản phẩm »
  N-tech CS N-tech CS
  Nomex® DuPont™ meta-aramide
  cut staple spun
  Thông tin sản phẩm »
  A-tech CS A-tech CS
  NEWSTAR® Yantai meta-aramide
  cut staple spun
  Thông tin sản phẩm »
  Nc-tech Nc-tech
  Nomex® DuPont™ meta-aramide
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  K-tech K-tech
  Kevlar® DuPont™ para-aramide
  schappe spun
  Thông tin sản phẩm »
  Kc-tech Kc-tech
  Kevlar® DuPont™ para-aramide
  continuous filament, bonded
  Thông tin sản phẩm »
  C-tech C-tech
  Belltron® B31/Polyester
  hybrid thread
  Thông tin sản phẩm »
  D-tech D-tech
  Dolanit® Dolan polyacrylic
  cut staple spun
  Thông tin sản phẩm »
  I-tech I-tech
  Bekinox® stainless steel-polyester/polyamide
  hybrid thread
  Thông tin sản phẩm »
  PP-tech PP-tech
  Polypropylene
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »
  Xtreme-tech with Dyneema Xtreme-tech with Dyneema
  Dyneema® by DSM, HPPE (High Perfomance Polyethylene)
  continuous filament, bonded
  Thông tin sản phẩm »
  Zyex Zyex
  PEEK (Polyether ether ketone)
  continuous filament
  Thông tin sản phẩm »