Công ty

Kể từ năm 1854, AMANN đã và đang là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về chỉ may, chỉ thêu và Sợi Ứng Dụng Kỹ Thuật Cao.
Cùng với khách hàng và đối tác, chúng tôi phát triển các dòng sản phẩm có tính năng đặc biệt, các giải pháp riêng biệt và các ý tưởng sáng tạo phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và cả trong tương lai.
Để làm được những việc đó, chúng tôi kết hợp truyền thống và đổi mới sáng tạo để cho ra đời những loại chỉ chuyên biệt cho các ứng dụng khác nhau.