Download Center

Chúng tôi rất hân hạnh chia sẻ thông tin với quý khách hàng. Tại đây, quý khách hàng có thể xem và tải về tất cả các thông tin liên quan đến công ty AMANN, sản phẩm, chứng nhận, báo cáo.
Xin lưu ý rằng một số tài liệu có thể không hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý khách hàng.

Tất cả
Công ty
Chứng nhận
Brochure - Thông tin sản phẩm
Khác

Các kết quả

Chứng nhận IATF

IATF 16949 AMANN & Soehne PDF Englisch 312 KB
IATF 16949 AMANN UK PDF Englisch 316 KB
IATF 16949 AMANN China Sewing PDF Englisch 324 KB
IATF 16949 AMANN China Twisting PDF Englisch 324 KB
IATF 16949 AMANN Romania PDF Englisch 272 KB

Thông tin về Logistics

ISO 14001 AMANN & Soehne PDF Englisch 217 KB
ISO 9001 AMANN & Soehne PDF Englisch 265 KB
ISO 14001 Amann & Soehne (AMANN China) PDF Englisch 126 KB
Logistics guideline PDF Englisch 1 MB

Chứng nhận ISO

ISO 9001 AMANN & Soehne PDF Englisch 265 KB

Điều khoản và điều kiện

General Conditions of Purchase PDF Englisch 3 MB

Bảo mật thông tin dữ liệu

Data protection PDF Englisch 162 KB

AMANN – Chính sách Tập đoàn

Corporate Policy PDF Englisch 2 MB
Global EHS Policy PDF Englisch 31 KB
Global Quality Policy PDF Englisch 32 KB

Chứng nhận PRO-Label

Saba, Sabaflex, N-tech, Sabatex, Serafil, N-tech CS, Isacord PDF Englisch 0 B

Chứng nhận OEKO-TEX® STANDARD 100

Onyx, Strongfil, Serabraid, Isamet, TechX PDF Englisch 2 MB
Rasant, Mercifil, Lifecycle Polyamide PDF Englisch 704 KB
Saba, Serafil, Isacord, Isa Texlight, Isa PDF Englisch 816 KB

Mẫu đường may cho luyện tập may

AMANN Sewing Exercise Sheets PDF Englisch 46 KB

Thông báo chính thức

Statement regarding US Government Sanctions on Xinjiang Province PDF Englisch 5 MB

Điều khoản và điều kiện mua bán

Supplier Self-Assessment PDF Englisch 730 KB

Ấn phẩm giới thiệu các dòng sản phẩm

AMANN product range PDF Englisch 12 MB
Automotive Sewing Threads PDF Englisch 3 MB
Machine Embroidery PDF Englisch 5 MB
Outdoor Applications PDF Englisch 1 MB
PRO-care certification PDF Englisch 414 KB
Stitch types and sewing thread requirement PDF Englisch 5 MB
TechX Performance Threads PDF Englisch 4 MB

Các chứng nhận khác

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ GOLD certificate PDF Englisch 716 KB
GRS certificate (AMANN China) PDF Englisch 680 KB
GRS certificate (AMANN Romania) PDF Englisch 682 KB
GRS certificate (AMANN Vietnam) PDF Englisch 681 KB
Trim Supplier Qualification Program Award (AMANN Bangladesh) PDF Englisch 234 KB

Hệ thống đảm bảo chất lượng

Quality Assurance Guideline Automotive PDF Englisch 1 MB

Báo cáo Phát Triển Bền Vững của AMANN

AMANN Sustainability Report PDF Englisch 8 MB

Bộ quy tắc ứng xử

Supplier Code of Conduct PDF Englisch 5 MB

Bảng chuyển đổi màu sắc theo mã màu Amann