Download Center

Chúng tôi rất hân hạnh chia sẻ thông tin với quý khách hàng. Tại đây, quý khách hàng có thể xem và tải về tất cả các thông tin liên quan đến công ty AMANN, sản phẩm, chứng nhận, báo cáo.
Xin lưu ý rằng một số tài liệu có thể không hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý khách hàng.

Tất cả
Công ty
Chứng nhận
Brochure - Thông tin sản phẩm
Khác

Các kết quả

Chứng nhận IATF

IATF 16949 AMANN & Soehne PDF Englisch 312 KB
IATF 16949 AMANN UK PDF Englisch 316 KB
IATF 16949 AMANN China Sewing PDF Englisch 324 KB
IATF 16949 AMANN China Twisting PDF Englisch 324 KB
IATF 16949 AMANN Romania PDF Englisch 272 KB

Thông tin về Logistics

ISO 14001 AMANN & Soehne PDF Englisch 217 KB
ISO 9001 AMANN & Soehne PDF Englisch 265 KB
ISO 14001 Amann & Soehne (AMANN China) PDF Englisch 126 KB
Logistics guideline PDF Englisch 1 MB

Chứng nhận ISO

ISO 9001 AMANN & Soehne PDF Englisch 265 KB

Điều khoản và điều kiện

General Conditions of Purchase PDF Englisch 3 MB

Bảo mật thông tin dữ liệu

Data protection PDF Englisch 162 KB

AMANN – Chính sách Tập đoàn

Corporate Policy PDF Englisch 2 MB
Global EHS Policy PDF Englisch 31 KB
Global Quality Policy PDF Englisch 32 KB

Chứng nhận PRO-Label

Saba, Sabaflex, N-tech, Sabatex, Serafil, N-tech CS, Isacord PDF Englisch 0 B

Chứng nhận OEKO-TEX® STANDARD 100

Onyx, Strongfil+, Serabraid, Outdoor-Pro, TechX (96.0.8810) PDF Englisch 837 KB
Rasant, RasantGD, Mercifil, MercifilGD (94.0.8268) PDF Englisch 2 MB
Saba, Serafil, Isacord, Isa Texlight, Isa (93.0.4233) PDF Englisch 2 MB
Recycled range, Lifecycle Polyamide (22.0.00204) PDF Englisch 2 MB
Lifecycle Cotton (22.0.96999) PDF Englisch 2 MB

Mẫu đường may cho luyện tập may

AMANN Sewing Exercise Sheets PDF Englisch 46 KB

Thông báo chính thức

Statement regarding US Government Sanctions on Xinjiang Province PDF Englisch 5 MB

Điều khoản và điều kiện mua bán

Supplier Self-Assessment PDF Englisch 730 KB

Ấn phẩm giới thiệu các dòng sản phẩm

AMANN Vietnam product range brochure PDF Englisch 16 MB
Automotive Sewing Threads PDF Englisch 3 MB
Machine Embroidery PDF Englisch 5 MB
Outdoor Applications PDF Englisch 2 MB
PRO-care certification PDF Englisch 414 KB
Stitch types and sewing thread requirement PDF Englisch 5 MB
TechX Performance Threads PDF Englisch 4 MB
Outdoor-Pro product flyer PDF Englisch 1 MB

Cradle to Cradle Certified® Gold certificates

Cradle to Cradle Certified® Gold certificate (Lifecycle Polyamide) PDF Englisch 169 KB
Cradle to Cradle Certified® Gold certificate (Lifecycle Cotton) PDF Englisch 675 KB

GRS certificates

GRS certificate (AMANN Romania) PDF Englisch 848 KB
GRS certificate (AMANN Vietnam) PDF Englisch 680 KB
GRS certificate (AMANN Bangladesh) PDF Englisch 680 KB
GRS certificate (AMANN China Sewing Yancheng) PDF Englisch 860 KB
GRS certificate (AMANN China Trading Shanghai) PDF Englisch 842 KB
GRS certificate (AMANN Headquarters Germany) PDF Englisch 843 KB
GRS certificate (AMANN China Twisting Yancheng) PDF Englisch 850 KB

Các chứng nhận khác

Trim Supplier Qualification Program Award (AMANN China) PDF Englisch 228 KB

Hệ thống đảm bảo chất lượng

Quality Assurance Guideline Automotive PDF Englisch 1 MB

Báo cáo Phát Triển Bền Vững của AMANN

AMANN Sustainability Report PDF Englisch 6 MB

Bộ quy tắc ứng xử

Supplier Code of Conduct PDF Englisch 3 MB
Code of conduct PDF 564 KB

Bảng chuyển đổi màu sắc theo mã màu Amann

Chứng nhận HIGG Index Completion

HIGG FEM Completion Certificate ABD PDF Englisch 238 KB
HIGG FEM Completion Certificate ACNP PDF Englisch 240 KB
HIGG FSLM Completion Certificate ACNP PDF Englisch 2 MB

Chứng chỉ UL

Chứng chỉ UL N-tech CS PDF Englisch 340 KB
Chứng chỉ UL Serafil Recycled PDF Englisch 149 KB
Chứng chỉ UL Strongbond PDF Englisch 145 KB