Phát triển sự nghiệp cùng với chúng tôi - nhà sản xuất chỉ may hàng đầu thế giới

Hãy trở thành một thành viên của Tập đoàn AMANN

Tập đoàn AMANN là một phần của một ngành năng động mà chúng tôi tích cực giúp sức để định hình.
Sự hiếu kỳ và khả năng tư duy độc đáo, sáng tạo không chỉ thúc đẩy cách làm việc liên ngành mà còn thúc đẩy tinh thần đổi mới của chúng tôi:
Với tư cách là một nhà tuyển dụng, chúng tôi tạo nên môi trường và văn hóa làm việc  chuyên nghiệp,
cởi mở để mỗi cá nhân có thể tự do phát huy tính sáng tạo, giải phóng được tiềm năng của bản thân.
Kiến thức và sự tận tụy của nhân viên là tiền đề quyết định cho sự phát triển thành công các dòng sản phẩm.
Chào mừng bạn trở thành một phần trong đội ngũ của chúng tôi và cùng nhau viết lên chương tiếp theo trong lịch sử thành công trên trường quốc tế!