Phát triển bền vững –
Trách nhiệm với con người và môi trường

Là một công ty toàn cầu, bên cạnh phát triển hoạt đông kinh doanh, chúng tôi luôn quan tâm đến phát triển con người, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Các hoạt động kinh tế, xã hội và phát triển bền vững là một mối liên kết không thể tách rời tại AMANN. Chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất về đặc trưng sinh thái của quá trình sản xuất và tối ưu hóa các quy trình một cách liên tục và bền vững. Điều này không những chỉ áp dụng cho các dòng sản phẩm mà chúng tôi đang không ngừng mở rộng với các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường, mà còn áp dụng cho các cơ sở sản xuất của chúng tôi trên khắp thế giới. Là một công ty toàn cầu có trách nhiệm, chúng tôi đảm bảo rằng mọi sản phẩm của chúng tôi trên toàn thế giới đều được sản xuất một cách nhất quán, quy trình minh bạch, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn.

Báo cáo phát triển bền vững
của AMANN 2021

A RACE WE CAN WIN – AMANN nằm trong TOP 50 công ty dẫn đầu về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu

Please accept the marketing cookies to see the video.

Chỉ số đo lường hiệu quả
công việc (KPI) của AMANN

Dòng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường

Tập đoàn AMANN là nhà cung cấp chỉ may đầu tiên trên toàn cầu nhận được chứng nhận Cradle to Cradle Certified™ Gold cho dòng sản phẩm mới LIFECYCLE. Các sản phẩm đạt chứng nhận Cradle to Cradle® có thể phân hủy hoàn toàn hoặc tái chế lại và cho phép việc quản lý tái chế khép kín và nhất quán mà không tạo ra bất kỳ chất thải nào. Các chỉ may và chỉ thêu AMANN thuộc dòng RECYCLED đều được làm từ 100% vật liệu tái chế.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi hoạt động với tiêu chí phát triển bền vững từ năm 1854

Chiến lược hoạt động của công ty luôn gắn liền với việc phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển bền vững được lồng ghép xuyên suốt trong triết lý hoạt động của công ty. Ngoài các yêu cầu pháp lý ra, chúng tôi còn nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn của Quy Tắc Ứng Xử riêng mà theo đó định hình các nguyên tắc ứng xử cơ bản và đạo đức kinh doanh. Các nguyên tắc ứng xử này là yếu tố được đặt lên hàng đầu cho mọi quyết định và hành động của ban quản lý và nhân viên trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, đồng thời cũng áp dụng cho các nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Một bước quan trọng trên con đường để đạt được mục tiêu này là kịp thời giảm lượng tiêu thụ tài nguyên trong sản xuất cũng như phát triển các loại sợi mới ứng dụng kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường.

Cam kết của Tập đoàn AMANN với các quy tắc của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc 

AMANN đã quyết định tham gia Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc với tham vọng không chỉ là trở thành đơn vị tiên phong về các sản phẩm chất lượng cao, mà còn trong các hoạt động về sự phát triển bền vững. Với sự phát triển thành công của các loại chỉ và sợi đổi mới sáng tạo, chúng tôi đang tích cực đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. Bình đẳng xã hội và hạn chế, khắc phục biến đổi môi trường đi song hành cùng với phát triển bền vững. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng việc công nhận các tiêu chuẩn quốc tế là vấn đề tất nhiên.

Xem Báo cáo Phát triển bền vững của chúng tôi để hiểu hơn về Cam kết của chúng tôi đối với Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc và các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Tìm hiểu thêm

Nhận thức giá trị của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Sự thành công của chúng tôi được bảo đảm bởi 2.500 công nhân viên trên toàn cầu. Với Bộ Quy Tắc Ứng Xử AMANN, chúng tôi cam kết sẽ luôn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Từng công nhân viên được cung cấp Bộ Quy Tắc Ứng Xử AMANN bằng ngôn ngữ bản xứ của họ. Một trong những nguyên tắc của chúng tôi là mọi công nhân viên AMANN phải có hợp đồng lao động, bất kể là họ được tuyển dụng từ quốc gia nào. Chúng tôi quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp một cách thống nhất trên toàn thế giới, và các cơ sở sản xuất của chúng tôi được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu. AMANN hợp tác với các bác sĩ và bệnh viện địa phương để đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên tại tất cả các cở sở sản xuất.

Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất đảm bảo thân thiện với môi trường

Tại AMANN, chúng tôi đã chủ động thực hiện công tác quản lý môi trường, năng lượng và chất thải trong nhiều năm qua. Chúng tôi liên tục theo đuổi chiến lược toàn cầu về bảo vệ môi trường và khí hậu. Các quy trình của chúng tôi được chứng nhận để đảm bảo cùng một bộ tiêu chuẩn đồng nhất được áp dụng ở tất cả các cơ sở sản xuất trên toàn thế giới. Tại tất cả các nhà máy, chúng tôi liên tục giám sát mọi qui trình sản xuất và tiêu thụ nhằm đảm bảo tối ưu hóa vận hành liên tục và bền vững. Chúng tôi đã tự đặt ra các thách thức cho chính mình trong việc giảm nhu cầu tiêu thụ nước trong các quy trình sản xuất của mình trên toàn thế giới, với mức lý tưởng là 0. Bên cạnh nhiều biện pháp về vận hành, chúng tôi cũng đang theo đuổi chủ đề phát triển bền vững sinh thái một cách chiến lược, bằng việc cố gắng khởi xướng các giải pháp sinh thái mới như các dự án thí điểm với đối tác bên ngoài và triển khai thực hiện chúng một cách toàn diện.

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.

Liên hệ

AMANN hoạt động với tiêu chí phát triển bền vững – chiến lược hoạt động của công ty luôn gắn liền với việc phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Một bước quan trọng trên con đường đạt được mục tiêu này là giảm tiêu thụ tài nguyên trong sản xuất trong tương lai gần cũng như phát triển các loại sợi mới ứng dụng kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường.

Tập đoàn AMANN đã chủ động tham gia vào Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc. Với sự phát triển thành công các loại chỉ và sợi đổi mới sáng tạo, chúng tôi đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. Bình đẳng xã hội và hạn chế, khắc phục biến đổi môi trường song hành với nhau. Đối với chúng tôi, việc công nhận các tiêu chuẩn quốc tế là điều hiển nhiên. Trong Báo cáo bền vững sinh thái của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi đối với Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc và các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Hơn 2.500 công nhân viên trên toàn cầu cùng chung tay đóng góp cho sự thành công của Tập đoàn AMANN. Với Bộ Quy Tắc Ứng Xử AMANN, chúng tôi cam kết sẽ luôn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và tất cả các công nhân viên đều được cung cấp một Bộ Quy Tắc Ứng Xử bằng ngôn ngữ bản xứ của họ. Một trong những nguyên tắc cơ bản của chúng tôi là mọi nhân viên AMANN phải có hợp đồng lao động, dù họ ở bất kì quốc gia nào. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp được qui định thống nhất trên toàn thế giới, do các cơ sở sản xuất của chúng tôi được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu. Tại tất cả các cơ sở sản xuất nào, việc chăm sóc sức khỏe của người lao động luôn luôn được đảm bảo.

AMANN đã chủ động thực hiện công tác quản lý môi trường, năng lượng và chất thải trong nhiều năm qua. AMANN theo đuổi chiến lược toàn cầu về bảo vệ môi trường và khí hậu. Các quy trình của chúng tôi được chứng nhận để đảm bảo cùng một bộ tiêu chuẩn đồng nhất được áp dụng ở tất cả các cơ sở sản xuất trên toàn thế giới. Tại tất cả các nhà máy, chúng tôi liên tục giám sát mọi qui trình sản xuất và tiêu thụ nhằm đảm bảo tối ưu hóa vận hành liên tục và bền vững. Chúng tôi đã tự đặt ra các thách thức cho chính mình trong việc giảm nhu cầu tiêu thụ nước trong các quy trình sản xuất của mình trên toàn thế giới, với mức lý tưởng là 0. Bên cạnh nhiều biện pháp về vận hành, chúng tôi cũng đang theo đuổi chủ đề phát triển bền vững sinh thái một cách chiến lược, bằng việc cố gắng khởi xướng các giải pháp sinh thái mới như các dự án thí điểm với đối tác bên ngoài và triển khai thực hiện chúng một cách toàn diện.