Устойчивост и иновации

Устойчивостта е основен компонент на нашата стратегическа корпоративна ориентация. Групата AMANN поставя стандарти за екологично,
социално и справедливо поведение, като същевременно спазва високи стандарти за качество на себе си и на своите продукти. За нас
устойчивите иновации са инвестиции в бъдещето и същевременно минимизиране на риска. Това ни позволява активно да оформяме трансформацията.