Digital Colour Matching

Nhanh chóng và dễ dàng với DMIx

Sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành dệt may đang cách mạng hóa hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị dệt may. Bạn có thể hưởng lợi từ quy trình làm việc được tối ưu hóa bằng cách số hóa quy trình khớp màu của mình.

Quy trình kết hợp màu kỹ thuật số của chúng tôi đơn giản hóa đáng kể việc kết hợp màu cho các dự án của bạn. Việc tích hợp liền mạch danh mục màu sắc phong phú của AMANN vào DMIx cho phép kết hợp màu kỹ thuật số chính xác của sợi AMANN với loại vải dành riêng cho khách hàng.

Việc kết hợp tự động này có thể được thực hiện lại bất kỳ lúc nào và loại bỏ các lỗi cũng như đánh giá màu sắc chủ quan. Việc sử dụng DMIx để khớp màu kỹ thuật số cho các luồng AMANN mang lại một quy trình nhanh chóng và đơn giản, góp phần đảm bảo tính bền vững bằng cách loại bỏ nhu cầu về các quy trình lấy mẫu phức tạp.

Tương lai của việc kết hợp màu sắc là kỹ thuật số!

Xem video và tìm hiểu cách DMIx có thể đơn giản hóa công việc hàng ngày của bạn:

Hãy xem video để biết quy trình khớp màu kỹ thuật số với DMIx đơn giản như thế nào: