Sơ lược về tính bền vững

Đối với AMANN, tính bền vững là tầm nhìn cho tương lai, là lộ trình và khuôn khổ định hướng hành động có trách nhiệm.

AMANN KPIs

Báo cáo phát triển bền vững
của AMANN 2022

Key figures from the sustainability management 2022

AMANN Group Các cột mốc Phát triển bền vững

Là công ty toàn cầu, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao trong quy trình sản xuất nhằm đảm bảo rằng mọi sản phẩm của chúng tôi trên toàn thế giới đều được sản xuất một cách nhất quán, quy trình minh bạch, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn. Theo đó, mục tiêu sản xuất tiết kiệm tài nguyên và có trách nhiệm với môi trường là yếu tố quan trọng hàng đầu trong chiến lược của AMANN, và với dòng sản phẩm Lifecycle và Recycled, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những loại chỉ may đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về vật liệu tái chế và nền kinh tế tuần hoàn.

UN Global Compact

AMANN đã tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc vào năm 2019, sáng kiến lớn nhất và quan trọng nhất thế giới về quản trị doanh nghiệp có trách nhiệm. Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc hỗ trợ các công ty trong việc duy trì tính bền vững một cách chiến lược dựa trên 10 nguyên tắc phổ quát và góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững. SDG của Liên hợp quốc đặt ra khuôn khổ cho việc quản lý doanh nghiệp của chúng tôi. 17 mục tiêu với 169 mục tiêu phụ tương ứng là cốt lõi của các mục tiêu được thông qua năm 2015 Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, kế hoạch hành động vì một tương lai đáng sống trên toàn thế giới.

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.

Liên hệ