Chỉ may và chỉ thêu chất lượng cao có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu của thị trường

Từ các sản phẩm chỉ thông dụng đến những sản phẩm chỉ may có tính năng công nghệ đặc biệt

Từ năm 1854, AMANN là một trong những công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực chỉ may và chỉ thêu chất lượng cao.
Từ các loại chỉ may thông dụng đến những sản phẩm chỉ may có tính năng đặc biệt,
AMANN cung cấp đa dạng các loại sản phẩm phù hợp với mọi ứng dụng dệt may và thêu. 

Lifecycle Cotton
Lifecycle Polyamide
Serafil Recycled
Serafil Recycled WRe
Serafil fine recycled
Saba Recycled
Sabatex Recycled
Sabatex Soft Recycled
Sabatex Recycled HB
Saba
Sabatex
Sabaflex
Sabasoft
Sabatex Soft
Universal Recycled
Universal
Serafil fine
Serafil
Synton
Serabraid
Onyx
Rasant-Oxella
Strongcore
Strongbond
Meta
Saba WRe
Serafil WRe
Onyx WRe
Serabraid WRe
Silver-tech
Silver-tech Plus
Steel-tech
Isacord
Isamet
Isa Texlight
ISA / ISABOB
Sabatex Embroidery
Rasant
RasantGD
Mercifil
MercifilGD
Strongfix
Topfil
Texturan
Outdoor-Pro
Serabond
GORE TENARA
N-tech
N-tech CS
A-tech
A-tech CS
Nc-tech
K-tech
Kc-tech
Basalt-tech
C-tech
I-tech
PP-tech
Xtreme-tech with Dyneema
Zyex