N-tech
N-tech
N-tech

N-tech

Nomex® DuPont™ meta-aramide schappe spun

 • PRO-Label certification

 • Chỉ may và chỉ thêu đặc biệt meta-aramid hiệu suất cao cho các ứng dụng chống cháy và bảo vệ nhiệt
 • tự dập lửa, không nóng chảy
 • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
 • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
 • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
40 - 75 3000 m Co 14 100-120 16-19
70 30 40 1000 m XW 21 80-100 12-16
70 30 40 5000 m Co 21 80-100 12-16

DuPont™ và Kevlar®/Nomex® là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đăng ký của E.I. duPont de Nemours và Công ty.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ
 • Ngành công nghiệp lọc
 • Sợi chậm cháy

Ứng dụng khác:

N-tech is a Nomex® DuPont™ meta-aramide schappe spun.

N-tech is a high-performance meta-aramide special sewing and embroidery thread for heat-protective and flame-retardant applications. The special yarn is self-extinguishing and non-melting and shows a permanent temperature resistance up to approx. 200°C.

The burning behaviour of N-tech has been tested according to DIN EN ISO 15025. 

N-tech is used for protective clothing, for instance, as sewing thread for heat-protective clothing, as sewing thread for racing clothing, or as sewing thread for work boots. In the filtration sector, N-tech is used as sewing thread for hot-gas filtration. Moreover, N-tech is used as sewing thread for flame-retardant textiles, for instance as sewing thread for airplane seats or as sewing thread for curtains.