Nc-tech
Nc-tech
Nc-tech

Nc-tech

Nomex® DuPont™ meta-aramide continuous filament

  • Chỉ may và thêu đặc biệt meta-aramid hiệu suất cao cho các ứng dụng chống cháy và bảo vệ nhiệt
  • tự dập lửa, không nóng chảy, độ bền chắc cao
  • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
  • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
  • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
20 140 1000 m FS 7 120-140 19-22
34 95 1500 m FS 7 120-130 19-21
40 70 2000 m FS 7 110-130 18-21
60 45 3000 m FS 7 100-120 16-19

DuPont™ và Kevlar®/Nomex® là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đăng ký của E.I. duPont de Nemours và Công ty.

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Quần áo bảo hộ

Nc-tech is a heat protection sewing thread made from Nomex® DuPont™ meta-aramide continuous filament.

Nc-tech is a meta-aramide special sewing thread for highest requirements in flame-retardant and heat-protective applications. The self-extuinguishing, non-melting, robust and extremely durable sewing thread has a permanent temperature resistance up to approx. 200°C. The decomposition temperature is at approx. 370°C.

Nc-tech is certified according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, 96.0.8810. Moreover, the burning behaviour of Nc-tech is tested in accordance with DIN EN ISO 15025.

Nc-tech is used as sewing thread for protective clothing, protective gloves for instance, as sewing thread for heavy-duty safety shoes, or as sewing thread for racing clothing. Besides, Nc-tech is used as sewing thread for flame-retardant textiles, such as airplane seats.