Nc-tech

Nc-tech

Chỉ may đặc biệt meta-aramide đáp ứng yêu cầu cao nhất trong các ứng dụng chậm cháy và chống nhiệt

Nguyên liệu thô:
 • Nomex® DuPont™ meta-aramide
Cấu trúc sợi:
 • Continuous filament
Thuộc tính sản phẩm:
 • Chỉ may và thêu đặc biệt meta-aramid hiệu suất cao cho các ứng dụng chống cháy và bảo vệ nhiệt
 • tự dập lửa, không nóng chảy, độ bền chắc cao
 • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
 • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
 • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ

Chứng nhận:

Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
20 140 1000 m FS 7 120 19
34 95 1500 m FS 7 120 19
40 70 2000 m FS 7 110 18
60 45 3000 m FS 7 100 16

DuPont™ và Kevlar®/Nomex® là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đăng ký của E.I. duPont de Nemours và Công ty.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP