A-tech CS
A-tech CS
A-tech CS

A-tech CS

NEWSTAR® Yantai meta-aramide cut staple spun

 • Chỉ may và chỉ thêu sợi meta-aramide cho các ứng dụng chậm cháy và chống nhiệt
 • tự dập lửa và không nóng chảy
 • giải pháp thay thế hiệu quả cho Nomex®
 • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
 • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
 • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
40 - 75 3000 m Co 2 100-120 16-19
70 30 40 5000 m Co 7 80-100 12-16

DuPont™ và Kevlar®/Nomex® là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đăng ký của E.I. duPont de Nemours và Công ty.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Sợi chậm cháy
 • Ngành công nghiệp lọc
 • Quần áo bảo hộ

Ứng dụng khác:

A-tech CS is a Newstar® Yantai meta-aramide cut staple spun.

A-tech CS is a high-performance meta-aramide special sewing and embroidery thread for flame-retardant and heat-protective applications. The heat-protective yarn shows a permanent temperature resistance up to approx. 200°C and is self-extinguishing and non-melting. The decomposition temperature of A-tech CS is at approx. 370°C.

The burning behaviour of A-tech CS got tested according to DIN EN ISO 15025. 

A-tech CS is used in the field of protective clothing, for instance, as sewing thread for heat-protective clothing, as sewing thread for racing clothing, or as sewing thread for protective gloves. Additionally, A-tech CS is used as sewing thread for hot-gas filtration. Last but not least, A-tech CS is used as sewing thread for flame-retardant textiles, for instance as sewing thread for airplane seats or as sewing thread for curtains.