N-tech
N-tech
N-tech

N-tech

Nomex® DuPont™ мета-арамид влакна

 • PRO-Label сертифициране

 • висококачествен мета-арамиден шевен и бродировъчен конец за трудногорими и топлозащитни изделия
 • труднозапалим, нетопим, самогасящ се шевен конец
 • постоянна температурна устойчивост до около 200°C
 • температура на разпад при около 370°C
 • състоянието при горене е тествано според DIN EN ISO 15025
Дебелина Бродировъчна дебелина Tex Разфасовка Брой цветове Размер на иглата (в Nm) Размер на иглата
40 - 75 3000 m Co 14 100-120 16-19
70 30 40 1000 m XW 21 80-100 12-16
70 30 40 5000 m Co 21 80-100 12-16

DuPont™ и Kevlar®/Nomex® са търговски марки или регистрирани търговски марки на E.I. duPont de Nemours and Company

Легенда:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Основно приложение:

 • Предпазно облекло
 • Филтриране
 • Огнезащитен текстил

Други приложения:

N-tech e Nomex® DuPont™ мета-арамиден конец.

N-tech е високопроизводителен мета-арамиден шевен и бродировъчен конец за трудногорими и топлозащитни изделия. Този специален конец е нетопим и самогасящ се, и има постоянна температурна устойчивост до около 200°C.

Поведението на N-tech при горене е тествано в съответствие с DIN EN ISO 15025.

N-tech се използва за защитно облекло, например като шевен конец за топлозащитно облекло, като конец за състезателни дрехи или като конец за работни ботуши. Във филтриращия сектор N-tech се използва като шевен конец при филтрация с горещ газ. Освен това N-tech се използва като шевен конец за огнезащитен текстил, например като шевен конец за самолетни седалки или като шевен конец за завеси.