A-tech
A-tech
A-tech

A-tech

NEWSTAR® Yantai мета-арамидни влакна

 • висококачествен мета-арамиден шевен и бродировъчен конец за трудногорими и топлозащитни изделия
 • силната алтернатива на Nomex®
 • труднозапалим, нетопим, самогасящ се шевен конец
 • постоянна температурна устойчивост до около 200°C
 • температура на разпад при около 370°C
 • състоянието при горене е тествано според DIN EN ISO 15025

Легенда:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Основно приложение:

 • Предпазно облекло
 • Филтриране
 • Огнезащитен текстил

Други приложения: