Rasant-Oxella
Rasant-Oxella
Rasant-Oxella

Rasant-Oxella

Polyester/cotton core spun, glacé

  • chỉ may với lớp hoàn thiện đặc biệt cho các ứng dụng chịu lực nặng
  • cho các đường may ráp và trang trí
  • hiệu ứng bóng mờ và mịn
  • cực kỳ bền trong từng đường may
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
8 350 1500 m FS 24 210-250 26-27
11 260 1100 m FS 20 160-180 23-24
15 200 1400 m FS 20 140-160 22-23
20 135 2000 m FS 20 130-160 21-23
25 120 2750 m FS 36 130-160 21-23
30 105 2500 m FS 37 120-140 19-22
35 80 4000 m FS 60 110-130 18-21

Chi số 30 = Chỉ cotton lõi polyamide, được xử lý bóng. Khi sử dụng cho các ứng dụng ngoài trời, màu sắc có thể thay đổi do phần cotton.

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Vải bọc ghế

Ứng dụng khác: