Saba

Saba

Chỉ may thêu hiệu suất cao

Nguyên liệu thô:
 • Polyester/polyester
Cấu trúc sợi:
 • core spun
Thuộc tính sản phẩm:
 • dòng sản phẩm toàn diện của AMANN
 • tính năng may xuất sắc, hiệu suất cao
 • đặc tính chịu mài mòn và độ bền cao
 • đa dạng về chi số và màu sắc
 • hiệu ứng may mặc
 • cho các đường may ráp và đường may diễu
 • cho thêu hiệu ứng mờ
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
8 - 400 800 m Co 30 210-250 26-27
12 - 260 1100 m Co 75 160-180 23-24
18 - 200 1400 m Co 75 140-160 22-23
30 - 105 300 m XW 535 110-130 18-21
30 - 105 3000 m Co theo yêu cầu 110-130 18-21
35 - 80 5000 m Co 75 100-120 16-19
50 15 60 500 m XW 535 90-110 14-18
50 15 60 2500 m Co 535 90-110 14-18
80 30 40 1000 m XW 535 90-100 14-16
80 30 40 5000 m Co 535 90-100 14-16
100 35 30 1000 m XW 535 80-90 12-14
100 35 30 5000 m Co 535 80-90 12-14
120 40 24 1000 m XW 535 70-80 10-12
120 40 24 5000 m Co 535 70-80 10-12
150 60 21 5000 m Co 535 60-70 8-10
150 60 21 1000 m XW 535 60-70 8-10
180 - 18 5000 m Co 535 55-70 7-10

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP