I-tech

I-tech

Chỉ may đặc biệt để phân tán và phân hủy các điện tích tĩnh điện

Nguyên liệu thô:
  • Bekinox® stainless steel-polyester/polyamide
Cấu trúc sợi:
  • Hybrid thread
Thuộc tính sản phẩm:
  • chỉ may đặc biệt có thành phần inox để phân tán và dẫn điện hoặc tĩnh điện

Ứng dụng chính:

  • Quần áo bảo hộ
  • Ngành công nghiệp lọc
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
20 125 2000 m FS 1 120 19

Mã màu hiện có: 1000 = màu mộc, xám bạc do có chứa hàm lượng thép

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP