C-tech
C-tech
C-tech

C-tech

Belltron® B31/Polyester hybrid thread

  • chỉ may đặc biệt có thành phần carbon để phân tán và phân hủy các điện tích hoặc tĩnh điện, ví dụ quần áo dùng ở phòng sạch (clean room) hoặc quần áo bảo hộ
Kích cỡSố Tex Độ dài Số lượng màuKích cỡ kim (theo chuẩn Nm)Kích cỡ kim số
80354000 m FS 1 80-100 12-16

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Quần áo bảo hộ

C-tech is a Belltron® B31/Polyester hybrid thread.

C-tech is a special sewing thread with a carbon component for dispersion and decaying of electrical or static charges.

C-tech is certified according to 96.0.8810, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

C-tech is used as sewing thread for clean room garments and protective clothing, e.g. in the fields of microelectronics or pharmacy.