C-tech
C-tech
C-tech

C-tech

Belltron® B31/Polyester hybrid thread

  • chỉ may đặc biệt có thành phần carbon để phân tán và phân hủy các điện tích hoặc tĩnh điện, ví dụ quần áo dùng ở phòng sạch (clean room) hoặc quần áo bảo hộ
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
80 35 4000 m FS 1 80-100 12-16

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Quần áo bảo hộ

C-tech is a Belltron® B31/Polyester hybrid thread.

C-tech is a special sewing thread with a carbon component for dispersion and decaying of electrical or static charges.

C-tech is certified according to 96.0.8810, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

C-tech is used as sewing thread for clean room garments and protective clothing, e.g. in the fields of microelectronics or pharmacy.