C-tech

C-tech

Chỉ may đặc biệt để phân tán và phân hủy các điện tích tĩnh điện

Nguyên liệu thô:
  • Belltron® B31/Polyester
Cấu trúc sợi:
  • Hybrid thread
Thuộc tính sản phẩm:
  • chỉ may đặc biệt có thành phần carbon để phân tán và phân hủy các điện tích hoặc tĩnh điện, ví dụ quần áo dùng ở phòng sạch (clean room) hoặc quần áo bảo hộ

Ứng dụng chính:

  • Quần áo bảo hộ
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
80 35 4000 m FS 1 80 12

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP