Zyex

Zyex

Chỉ may đặc biệt đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về khả năng kháng hóa chất

Nguyên liệu thô:
 • PEEK (Polyether ether ketone)
Cấu trúc sợi:
 • continuous filament
Thuộc tính sản phẩm:
 • chỉ may đặc biệt cho các yêu cầu khắc nghiệt nhất về khả năng kháng hóa chất
 • khả năng kháng bazơ và axit tuyệt vời
 • cực kỳ bền đối với hao mòn cơ học
 • khả năng chịu nhiệt độ lên đến khoảng 250°C
 • nhiệt độ nóng chảy khoảng 330°C

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ
 • Ngành công nghiệp lọc
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
24 125 3000 m FS 1 120 19

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP