Zyex
Zyex
Zyex

Zyex

PEEK (Polyether ether ketone) continuous filament

 • chỉ may đặc biệt cho các yêu cầu khắc nghiệt nhất về khả năng kháng hóa chất
 • khả năng kháng bazơ và axit tuyệt vời
 • cực kỳ bền đối với hao mòn cơ học
 • khả năng chịu nhiệt độ lên đến khoảng 250°C
 • nhiệt độ nóng chảy khoảng 330°C
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
24 125 3000 m FS 1 120-140 19-22

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ
 • Ngành công nghiệp lọc

Zyex® is a sewing thread made from PEEK (Polyether ether ketone) continuous filament.

Zyex® is a special sewing thread for the most extreme requirements in terms of chemical resistance. Zyex® is extremely durable under mechanical wear and features an excellent resistance to bases and acids. The permanent temperature resistance is up to approx. 250°C, the melting point is at approx. 330°C.

Polyether ether ketone fibres feature high temperature stability, good resistance to radiation and chemicals and high rigidity.

In the field of filtration, Zyex® is used as sewing thread for solid-liquid separation. In the field of protective clothing, Zyex® is used as sewing thread for chemical-protective clothing.