PP-tech

PP-tech

Chỉ may đặc biệt với khả năng kháng hóa chất cao

Nguyên liệu thô:
  • Polypropylene
Cấu trúc sợi:
  • continuous filament
Thuộc tính sản phẩm:
  • chỉ may đặc biệt cho ngành công nghiệp lọc
  • kháng hóa chất cao

Ứng dụng chính:

  • Ngành công nghiệp lọc

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
40 85 3250 m FS 1 120 19

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP