Zyex
Zyex
Zyex

Zyex

PEEK (Полиетеретеркетон) мултифиламентен

 • специален шевен конец, устойчив при горене и третиране с химикали
 • отлична устойчивост на основи и киселини
 • изключително издръжлив при механично износване
 • постоянна температурна устойчивост до около 250°C
 • точка на топене при около 330°C
Дебелина Tex Разфасовка Брой цветове Размер на иглата (в Nm) Размер на иглата
24 125 3000 m FS 1 120-140 19-22

Легенда:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Основно приложение:

 • Предпазно облекло
 • Филтриране

Zyex® е шевен конец произведен от PEEK (Polyether ether ketone) мултифиламент.

Zyex® е специален шевен конец за най-екстремните изисквания по отношение на химическата устойчивост. Zyex® е изключително издръжлив при механично износване и се отличава с отлична устойчивост на основи и киселини. Постоянната температурна устойчивост е до приблизително 250 ° C, точката на топене е около 330 ° С.

Полиетерните етерни кетонни влакна се отличават с висока температурна стабилност, добра устойчивост на радиация и химикали, и висока твърдост.

В областта на филтрирането Zyex® се използва като шевен конец за твърдо-течна сепарация. В областта на защитното облекло Zyex® се използва като шевен конец за химически защитно облекло.